Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2020


Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2020

Giăng 20:11–18
Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh

“Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi hai sứ đồ đã ra về, bà Ma-ri Ma-đơ-len ở lại và thấy những gì? Tại sao bà không nhận ra Chúa đang nói với bà? Bà nhận biết Chúa sống lại khi nào? Bà đã làm gì sau đó? Điều gì cho thấy bạn nghe tiếng Chúa và nhận biết Ngài đang phán cùng bạn?

Khi hai sứ đồ đã ra về, bà Ma-ri Ma-đơ-len vẫn ở lại bên ngoài mộ nhìn vào trong và khóc. Lòng thương cảm Đấng mình yêu thương đã bị ai lấy xác đi khiến bà đứng nhìn ngôi mộ trống mà không cầm giọt lệ. Bỗng ngôi mộ không còn trống vắng nữa mà xuất hiện hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi ngay nơi đặt thi hài Chúa, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Hai vị quan tâm hỏi bà Ma-ri tại sao bà khóc. Bà trả lời vì có người đã lấy xác Chúa tôi đi mất rồi! Khi nói xong, bà quay đầu nhìn lại thì thấy có người đứng sau lưng, đó là Chúa Giê-xu nhưng bà không nhận ra. Bà nói chuyện với Chúa mà vẫn không biết đó là Chúa, vì có lẽ mắt vẫn còn nhòa lệ. Cho đến khi nghe Chúa gọi, “Hỡi Ma-ri!” là tiếng gọi rất quen thuộc với bà, khác nào chiên quen tiếng người chăn (Giăng 10:14), vì vậy bà nhận ra Chúa ngay, mừng quá, bà quay lại thưa rằng, “Ra-bu-ni (nghĩa là Thầy)!”

Khi lòng bà Ma-ri chìm đắm trong sự sầu khổ, đau buồn thì bà chỉ biết khóc cho Chúa mà thôi. Khi bà gặp thiên sứ, ngay cả gặp Chúa sống lại, bà cũng chỉ nghĩ đó là người làm vườn, vì trong lòng bà vẫn chưa tin Chúa đã sống lại. Dù bà yêu Chúa nhưng bà cũng chỉ làm hết sức mình để mong tìm lại xác Chúa mà thôi (câu 15). Chỉ khi bà Ma-ri nghe tiếng Chúa và nhận ra tiếng Ngài gọi mình thì bà mới bừng tỉnh và nhận ra Chúa sống lại. Bà vui mừng và vâng theo lời Chúa phán, đi đến cùng anh em của Chúa để rao báo tin mừng rằng mình đã thấy Chúa sống lại và rao báo mọi điều Ngài dặn dò họ.

Chúa Giê-xu đã sống lại, Ngài bày tỏ cho bà Ma-ri Ma-đơ-len, sau đó Ngài bày tỏ cho các môn đệ và nhiều người trong suốt bốn mươi ngày. Ngày nay, Lời Chúa trong Kinh Thánh vẫn tiếp tục bày tỏ cho chúng ta tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Ngài đã chết và sống lại để ban sự sống cho những ai tin Danh Ngài (Giăng 20:31). Vấn đề quan trọng là chúng ta có nhận ra tiếng Chúa và tin hay không? Xin đừng ai tin Chúa sống bằng cách chỉ nghe người khác nói về Chúa sống lại, nhưng mỗi người phải tin và nói như bà Ma-ri rằng, tôi đã thấy Chúa Phục Sinh và Đấng Phục Sinh phán cùng tôi (câu 18). Lòng tin chắc ấy phải thể hiện bằng sự vâng lời Chúa dạy, đi ra rao báo Chúa phục sinh cho người khác.

Bạn có nói cách tin quyết rằng, tôi đã thấy Chúa Phục Sinh không?

Lạy Chúa Giê-xu là Đấng Sống, Ngài đang phán với con qua Lời Ngài. Xin cho con lắng nghe tiếng Chúa, tương giao với Ngài mỗi ngày và hết lòng vâng theo Lời Chúa dạy, ra đi rao báo Tin Mừng Chúa sống lại cho nhiều người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top