Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2020


Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2020

Giăng 20:1–10
Chưa Hiểu Lời Kinh Thánh

“Vì chưng hai người chưa hiểu Lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe bà Ma-ri Ma-đơ-len báo tin người ta đem xác Chúa đi đâu mất, hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã làm gì? Tại sao họ trở về nhà với tâm trạng lo lắng, sợ hãi và ở trong nhà đóng cửa lại? Bạn làm gì để Chúa Giê-xu thật sự sống trong bạn?

Sau khi nghe bà Ma-ri Ma-đơ-len báo tin “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu” (câu 2b), Sứ đồ Phi-e-rơ và một sứ đồ khác, có lẽ là Sứ đồ Giăng, cùng chạy đến mộ Chúa. Sứ đồ Giăng trẻ hơn nên chạy đến trước, ông đứng ngoài cúi nhìn vào, chỉ thấy vải liệm còn đó nhưng không dám vào. Sứ đồ Phi-e-rơ đến sau, ông bước vào trong mộ, thấy khăn trùm đầu cuốn lại để một bên, không để chung với vải liệm. Khi ấy, Sứ đồ Giăng cũng bước vào, cả hai chứng kiến xác Chúa không còn, và họ tin lời bà Ma-ri đã nói (câu 8). Sứ đồ Giăng nhận định thêm rằng, “Vì chưng hai người chưa hiểu Lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại” (câu 9). Sau đó hai sứ đồ bước ra và trở về nhà.

Sự kiện Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại đã được Ngài nói trước với môn đệ nhiều lần trong những lúc Ngài giảng dạy, tuy nhiên chưa ai hiểu tường tận Lời Chúa nói. Các sứ đồ đọc Kinh Thánh Cựu Ước, có thể họ tin Chúa là Đấng Mê-si-a đã đến, nhưng họ nghĩ rằng Đấng Mê-si-a thì không thể chết. Vì thế, những phần Kinh Thánh nói tiên tri về sự thương khó, sự chết, và sự sống lại của Đấng Mết-si-a, đặc biệt là những lời trong các sách tiên tri Ê-sai và Thi Thiên, thì họ không nghiên cứu tường tận để có thể hiểu được tất cả lời đó đều ứng nghiệm với Chúa Giê-xu. Cho nên, dù chứng kiến ngôi mộ trống với khăn trùm đầu cùng vải liệm nằm đó, nhưng họ vẫn chưa dám chắc Chúa đã sống lại. Họ quay trở về nhà với tâm trạng hoang mang, lo sợ, đóng chặt cửa lại (Giăng 20:19).

Suốt hai ngàn năm qua, tin mừng về Chúa sống lại không ngừng được con dân Chúa rao truyền. Lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Phục Sinh vẫn được Hội Thánh Chúa tổ chức hằng năm. Sự giảng dạy về Chúa sống lại luôn là nền tảng của đạo Chúa. Thế nhưng điều quan trọng là chúng ta phải sống với niềm tin vào Lời Kinh Thánh nói về Chúa sống lại để kinh nghiệm được tin mừng từ Lời Chúa công bố. Nếu không thì dù có nói về Chúa sống lại, nghe về Chúa sống lại, học về Chúa sống lại, chúng ta vẫn sống trong sự buồn bã, chán chường, lo lắng về đời này. Tin theo Đấng sống nhưng không có Đấng sống trong lòng thì không thể có niềm vui và sự bình an thật. Vì vậy, chúng ta cần học Lời Chúa cách tường tận để hiểu Lời dạy của Chúa và vâng theo.

Bạn chỉ tin Chúa sống lại hay có kinh nghiệm Chúa sống trong lòng mình?

Cảm tạ Chúa vì Đấng con tin thờ là Đấng Sống. Xin cho con trung tín học hỏi Lời Chúa để niềm tin về Chúa sống lại luôn vững chắc trong con. Xin cho cuộc đời con luôn vui mừng, bình an vì được bước đi với Đấng Sống.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top