Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2020


Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2020

Gióp 42:10–11
Sự Phục Hồi

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phục hồi đời sống ông Gióp trên những phương diện nào? Làm thế nào để bạn có thể sẵn sàng chấp nhận những thử thách, hết lòng tin cậy Chúa và xin Chúa giúp để vượt qua?

Sau khi cầu nguyện cho ba người bạn để họ được Chúa tha thứ, ông Gióp đã được Chúa phục hồi đời sống trên nhiều phương diện. Thứ nhất, Chúa phục hồi cuộc sống phước hạnh trước kia của ông. Ngài đem ông “ra khỏi cảnh khốn.” Thứ hai, Chúa phục hồi tài sản của ông và ban cho ông nhiều gấp đôi so với trước khi ông chịu hoạn nạn. Thứ ba, Chúa phục hồi mối tương giao giữa ông với những người quanh. Chúa đã thay đổi cách nhìn của mọi người đối với ông. Từ những người thân thương trong gia đình đến những người xa hơn như những người trước kia quên ông, họ đã đến thăm, dùng bữa, chia buồn, và an ủi ông. Mỗi người bày tỏ tình yêu đối với ông qua hành động cụ thể như “cho Gióp một nén bạc và một cái vòng vàng.” Đúng thời điểm của Chúa, Ngài phục hồi đời sống của ông Gióp. Chúa là Đấng Toàn Năng, dù con người có gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, tất cả đều nằm trong ý muốn của Ngài. Sự giàu có mà con người có được cũng là do Chúa ban. Ngay cả con người có nhận được sự yêu mến, giúp đỡ của người khác, cũng do Chúa cảm động họ. Ông Gióp đã chấp nhận phước lẫn họa từ Đức Chúa Trời trên đời sống ông, và ông luôn giữ vững niềm tin nơi Chúa (Gióp 2:10). Chúa luôn theo dõi ông, phục hồi ông, đem ông ra khỏi hoạn nạn đúng thời điểm của Ngài. Ông Gióp đã được Chúa phục hồi thật trọn vẹn.

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân cũng đang gặp hoạn nạn khó khăn. Chúa đã ban ông Gióp sự phục hồi thể nào thì chắc chắn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta sự phục hồi thể ấy. Trong sự hoạn nạn, cầu xin Chúa cho chúng ta kiên nhẫn đến cùng, để qua đó chúng ta sẽ được trưởng thành, trọn vẹn hơn trong Chúa (Gia-cơ 1:3–4). Chúng ta cũng phải vững tin Đức Chúa Trời luôn thành tín. Chúa biết sức chịu đựng của mỗi người chúng ta trước những khó khăn, cám dỗ, thử thách, và Chúa sẽ mở đường để chúng ta ra khỏi những thử thách đó (I Cô-rinh-tô 10:13). Mọi điều chúng ta có như tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức khỏe, và ngay cả con cái cũng đều do Chúa ban cho. Vì yêu chúng ta, Chúa đã phó thân Ngài cho chúng ta, huống chi là những của cải vật chất tạm bợ trên đất này. Hãy vững tin nơi Chúa luôn.

Bạn có tin vào sự giải thoát và phục hồi của Chúa trong mọi sự thử thách không?

Lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều lúc gặp hoạn nạn, con đã buồn phiền và trách Chúa. Xin Chúa cho con bền lòng trong hoạn nạn, và vững tin sẽ nhận được sự phục hồi từ Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 74—75.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top