Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2019


Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2019

Xuất Ê-díp-tô Ký 16:13–15
Chúa Thành Tín

“Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 100:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã thành tín với tuyển dân như thế nào (câu 13–14, xem lại câu 8, 12)? Sự khác nhau giữa đáp ứng của tuyển dân và của ông Môi-se về sự ban cho của Chúa là gì? Bạn trải nghiệm Chúa thành tín với mình thế nào và bạn đang chờ đợi lời hứa nào của Chúa sẽ thành tựu?

Chúa hứa sẽ cho tuyển dân ăn thịt vào chiều hôm ấy và cho họ ăn bánh dư dật vào sáng hôm sau (câu 8, 12), và Đấng Thành Tín đã hoàn thành lời hứa của Ngài (câu 13–14). Khác với Chúa, con người hữu hạn chúng ta đã hứa thật nhiều với Chúa, với nhau, và cũng bao lần thất hứa! Có khi chúng ta nghiêm túc hứa nguyện và cố gắng hoàn nguyện, nhưng vì hoàn cảnh không mong đợi xảy ra và chúng ta lại thất hứa. Điều đáng buồn là con người thường cho rằng lời hứa và sự thành tín của Chúa và của con người cũng giống như nhau, nên đã mù quáng tin theo lời hứa của con người, nhưng lại nghi ngờ lời hứa của Chúa!

Có lẽ dân Chúa đã nghi ngờ về lời Chúa hứa ban lương thực cho họ. Đơn giản là làm sao có đủ thịt và bánh cho khoảng hai triệu người ăn trong hoang mạc này? Để củng cố đức tin cho họ, Đức Chúa Trời cho họ nhìn thấy sự hiện diện vinh quang của Ngài trong đám mây, và một lần nữa, Ngài hứa sẽ có thịt và bánh cho họ (câu 10–12). Nhưng ngay khi họ đã được ăn thịt vào chiều hôm trước, họ vẫn không nhận ra bánh từ trời ban xuống vào sáng hôm sau. Họ hỏi rằng: “Cái chi vậy?” Cùng hoàn cảnh, nhưng với đức tin nơi Chúa, ông Môi-se nhận ra ngay đó là bánh Đức Giê-hô-va ban cho họ để làm lương thực (câu 15). Đức Chúa Trời là Đấng toàn ái, toàn năng, và toàn tri. Ngài chủ động phán hứa những điều tốt đẹp nhất cho con dân Ngài và thành tín trong mọi lời hứa của Ngài. Người tin cậy lời hứa của Chúa, trước tiên phải tin cậy vào sự thành tín Ngài!

Cũng vậy, Đức Chúa Trời đã hứa ban Đấng Mết-si-a để giải cứu con người thoát khỏi tội lỗi, và Chúa Giê-xu đã giáng thế hơn hai ngàn năm trước. Ngài đã mua chuộc cả thế gian tội lỗi bằng máu vô tội của chính Con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã sống lại, thăng thiên, và Ngài hứa sẽ trở lại để đoán xét cả thế gian. Hễ ai tin nhận Ngài thì sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời (Giăng 3:16). Dù Chúa không cho biết thời điểm Ngài trở lại nhưng các dấu hiệu và biến cố hiện tại cho chúng ta biết ngày Chúa đến đang rất gần. Hơn nữa, mỗi người có thể đi gặp Chúa bất cứ lúc nào. Hãy tỉnh thức và tin vào lời hứa sẽ trở lại của Đấng Thành tín.

Bạn có đang tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về sự thành tín của Ngài trong mọi nhu cầu của con! Cầu xin Chúa cho con biết ơn Chúa, tin cậy mọi lời hứa của Ngài, tỉnh thức chờ đón Chúa trở lại và tích cực làm chứng về Chúa cho nhiều người chưa tin.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top