Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2019


Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2019

I Cô-rinh-tô 9:25–27
Chịu Lấy Mọi Sự Kiêng Kỵ

“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người cần phải “chịu lấy mọi sự kiêng kỵ”? Những sự kiêng kỵ là những điều gì? Mục đích phải “chịu lấy mọi sự kiêng kỵ” là gì? Bạn đang thực hiện sự kỷ luật nào trong khi tham gia cuộc đua thuộc linh?

Sứ đồ Phao-lô nêu lên hình ảnh rất quen thuộc với độc giả, là những vận động viên đang chạy đua nơi vận động trường thể thao. Họ đều phải “tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ” với mong muốn mình sẽ là người chiến thắng, nhận được giải thưởng của ban tổ chức là mão miện bằng cây nguyệt quế mà chỉ ngày hôm sau là tàn héo. Những sự kiêng kỵ này có nghĩa là các vận động viên phải chịu kỷ luật khắt khe, tiết chế trong mọi sự như thời gian tập luyện, ăn uống, tuân thủ các luật lệ do ban tổ chức đề ra… để đạt được mục đích là vinh dự nhận được vòng nguyệt quế chiến thắng mau chóng héo tàn.

Chỉ là một cuộc thi chạy với phần thưởng “sáng tươi chiều héo” mà các vận động viên còn ra sức tập luyện, khép mình vào kỷ luật như thế, thì huống chi mỗi Cơ Đốc nhân đang tham gia một cuộc đua thuộc linh hết sức quan trọng với phần thưởng không hư tàn. Vậy nên mỗi Cơ Đốc nhân khi tham gia cuộc đua thuộc linh từ đất lên trời với phần thưởng là “mão triều thiên không hay hư nát,” thì càng cần phải chịu lấy mọi sự kiêng kỵ hơn nữa. Sứ đồ Phao-lô đã nêu gương về việc rèn tập kỷ luật, ông cho biết ông đãi thân thể của mình cách nghiêm khắc, bắt nó phục chính ông (câu 27), vì thế “Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dù no hay đói, dù dư hay thiếu cũng được” (Phi-líp 4:12b). Và ông cho biết năng lực để ông thực hiện được sự rèn tập này chính là sự thêm sức từ Chúa Giê-xu Christ.

Ngày nay, không ít người trong chúng ta vẫn thấy việc tham gia cuộc đua thuộc linh là quá dễ dàng, bởi thế nên dù mọi người đang ra sức chạy, nhưng chúng ta vẫn còn luẩn quẩn nơi vạch xuất phát mà không hay biết. Nhiều người đã tin nhận Chúa Giê-xu nhiều năm tháng nhưng chẳng thấy cần phải thay đổi một thói quen xấu nào trong đời sống: vẫn trễ nãi khi đi thờ phượng Chúa, vẫn dâng hiến chiếu lệ, vẫn lọng cọng khi tìm những sách trong Kinh Thánh vì không quen thuộc với Lời Chúa, vẫn nghèo nàn trong mối tương giao với Chúa, vẫn không quan tâm phục vụ Chúa trong Hội Thánh v.v… Xin quay lại với đường đua, kỷ luật bản thân để nhận lãnh mão triều thiên trong ngày cuối cùng.

Bạn có đang rèn tập để trở nên người sống có kỷ luật thuộc linh không?

Lạy Chúa Giê-xu, Đấng ban cho con năng lực bước vào sự rèn tập để có được kỷ luật tham gia cuộc đua thuộc linh cách hữu hiệu. Xin giúp con luôn tiết chế, khép mình vào kỷ luật trong mọi sự để đạt được phần thưởng cao quý Ngài ban.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top