Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2019


Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2019

II Các Vua 5:1–6, 13–17
Dạn Dĩ Loan Báo Tin Mừng

“Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16a).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Na-a-man là ai? Ông có vấn đề gì? Làm sao ông biết và tìm gặp Tiên tri Ê-li-sê? Kết quả ra sao? Bạn học gì về gương dạn dĩ loan báo tin mừng của cô gái nhỏ?

Ông Na-a-man là tướng tổng tư lệnh quân đội Sy-ri. Ông dũng cảm, có tài binh lược, và được vua rất tôn trọng. Nhưng ông lại bị bệnh phong hủi là bệnh mà thời bấy giờ không chữa được. Lúc đó, có một toán quân Sy-ri đột kích qua đất Ít-ra-ên và bắt cóc một cô gái trẻ về làm đầy tớ cho vợ của ông Na-a-man. Một hôm, cô gái này cho bà chủ mình biết tại Sa-ma-ri có vị tiên tri có thể chữa lành bệnh phong hủi cho ông Na-a-man. Ông Na-a-man nghe và tin lời cô tớ gái nên trình tâu với Vua Bên-ha-đát và được vua đồng ý cho đi. Ông Na-a-man cùng đoàn tùy tùng vượt khoảng 160km đến Sa-ma-ri. Cuối cùng ông gặp được Tiên tri Ê-li-sê và được chữa lành bằng phép lạ tắm bảy lần dưới sông Giô-đanh. Kết quả là trước mặt Tiên tri Ê-li-sê, vị tướng người Sy-ri tuyên xưng đức tin rằng Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên là Chân Thần duy nhất và ông chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi.

Qua câu chuyện lịch sử này, chúng ta rút ra được bài học từ gương của cô tớ gái nhỏ. Sở dĩ ông Na-a-man gặp được Tiên tri Ê-li-sê và được chữa lành từ thể xác tới linh hồn là nhờ sự dạn dĩ giới thiệu của cô tớ gái người Ít-ra-ên. Và ông Na-a-man bằng lòng đi đoạn đường dài 160km vì ông tin lời giới thiệu của cô tớ gái. Chắc chắn qua thời gian phục vụ bà chủ, cô tớ gái đã chứng tỏ mình là người chân thật, lời nói đáng tin cậy, vì vậy một quan tổng binh quyền cao chức trọng mới có thể tin cậy lời của cô. Dù ông bà Na-a-man về một phương diện là kẻ thù của dân tộc cô gái, cũng như kẻ thù của chính cô vì họ đã bắt cô làm nô lệ khiến cô phải lìa xa cha mẹ, gia đình, và quê hương để ngày đêm hầu hạ kẻ thù, nhưng dù vậy cô vẫn vững tin nơi sự tể trị của Đức Chúa Trời, làm tốt công việc Chúa đặt để và yêu kẻ thù, muốn đem lại điều tốt nhất cho kẻ thù nghịch mình.

Noi gương cô gái nhỏ, mỗi chúng ta ngày nay trước hết phải có nếp sống theo Lời Chúa dạy để lời chứng của chúng ta đáng tin cậy với mọi người. Cũng cần có tinh thần yêu thương kể cả yêu kẻ thù như Lời Chúa Giê-xu dạy, để có thể dạn dĩ loan báo Phúc Âm dù chúng ta ở bất cứ địa vị nào. Chúa luôn ở cùng với chúng ta khi chúng ta hết lòng rao truyền Tin Mừng (Ma-thi-ơ 28:20).

Bạn có dạn dĩ rao Tin Mừng cho những người chung quanh bạn chưa?

Lạy Chúa, dù con chỉ có địa vị khiêm nhường trong xã hội nhưng xin Chúa cho đời sống con luôn tôn vinh Danh Chúa giữa mọi người. Xin cho con hết lòng góp phần truyền bá Phúc Âm bằng tài chánh, mời thân hữu đến nhà thờ,… để nhiều người cũng nhận được món quà cứu rỗi như con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 51.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top