Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2019


Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2019

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26–27
Lời Hứa của Đức Giê-hô-va

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe Lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã hứa gì với tuyển dân? Quang cảnh tại Ê-lim cho thấy Chúa là Đấng như thế nào? Lắng nghe và vâng giữ điều răn của Chúa giúp chúng ta tránh những bệnh tật nào trong thời đại này?

Tại thời điểm này, tuyển dân chưa biết nhiều về luật pháp của Chúa nhưng Ngài sẽ ban cho họ luật pháp, hầu cho họ làm theo và trở nên một dân tộc khác biệt với muôn dân trên đất. Chúa mong đợi họ chăm chỉ nghe Lời Ngài, lắng tai nghe các điều răn Ngài. Con dân Chúa phải thể hiện sự siêng năng, chú tâm, và tiếp tục nghe Lời Chúa. Việc lắng nghe điều răn của Chúa rất quan trọng, vì hiểu đúng Lời Chúa chúng ta mới có thể làm đúng theo ý muốn của Ngài. Chúa muốn con dân Ngài phải làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài và tuân giữ mọi luật lệ của Ngài. Một người dễ tỏ ra ngay thẳng trước mặt người khác để được nhìn nhận, để tô vẽ hình ảnh của mình nhưng bản chất thật sự của người ấy sẽ lộ ra khi ở một mình. Chúa là Đấng toàn tri, toàn tại, Ngài nhìn thấy mọi điều trong nơi kín nhiệm, mọi động cơ phía sau hành động và Ngài cũng là vị thẩm phán đánh giá con người thật của mỗi người.

Chúa hứa sẽ không giáng trên họ một bệnh tật nào mà Ngài đã giáng trên xứ Ai Cập. Ngài sẽ là Đấng chữa lành cho họ. Mặc dù người Ít-ra-ên là tuyển dân của Chúa nhưng bệnh tật cũng sẽ giáng trên họ nếu họ bất tuân điều răn của Ngài. Chúa thánh khiết và công chính, luật pháp của Ngài là trọn vẹn, đem ích lợi cho ai làm theo. Ngày nay, chúng ta làm theo mọi điều răn dạy của Chúa, sống theo những luật đạo đức Chúa phán truyền thì chúng ta được bình an với Chúa và với người, tránh khỏi nhiều bệnh tật trong cuộc sống, đặc biệt là những bệnh do căng thẳng gây ra. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105), và ông rất nhanh chóng đáp ứng: “Tôi lật đật, không chậm trễ, mà gìn giữ các điều răn Chúa” (Thi Thiên 119:60). Còn chúng ta thì sao?

Vùng đất Ê-lim thật tươi mát và an bình; dân Chúa đóng trại gần mười hai dòng suối mát ngọt và bảy mươi gốc chà là. Sự sắm sẵn của Chúa xác quyết với tuyển dân rằng chính Ngài là Đấng đã rút họ ra khỏi Ai Cập. Chúa luôn đồng hành và chu cấp mọi sự cần dùng cho con dân Ngài. Việc của chúng ta là tiếp tục tin cậy để trải nghiệm tình yêu diệu kỳ của Chúa trong suốt hành trình về Đất Hứa thuộc linh.

Bạn có luôn tin cậy lời hứa của Chúa và sống vâng phục các điều răn của Ngài không?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn yêu mến và không chậm trễ thực thi điều răn của Ngài để con kinh nghiệm một đời sống đầy đủ, lành mạnh vì Chúa là Đấng chu cấp và chữa lành cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 49.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top