Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2019


Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2019

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22–25
Cảm Tạ trong Hoạn Nạn

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đang gặp nan đề gì trong đồng vắng Su-rơ? Phản ứng của họ trong nghịch cảnh cho thấy điều gì về họ? Làm thế nào bạn có thể cảm tạ Chúa khi hoạn nạn?

Sau khi kinh nghiệm sự giải cứu diệu kỳ của Chúa tại biển Đỏ, ông Môi-se đưa người Ít-ra-ên vào đồng vắng Su-rơ. Họ đi suốt trong ba ngày mà không tìm thấy nước uống. Khi đến đất Ma-ra, họ nghĩ sẽ tìm thấy nước, nhưng nước ở đây đắng không uống được. Vừa khát, vừa mệt và thất vọng, dân Chúa oán trách ông Môi-se, “Chúng tôi lấy chi uống?” Cách dân Chúa phản ứng với việc thiếu nước cho thấy họ hoàn toàn không nhớ chính Chúa đã dẫn họ ra khỏi Ai Cập và Ngài đang ở với họ. Chỉ mới ba ngày trước đó, cả hội chúng đã múa hát ca ngợi Chúa quyền năng vinh quang, làm nhiều phép mầu! Nhưng khi vừa gặp hoạn nạn họ liền oán trách ông Môi-se, lòng biết ơn và sự trông cậy Chúa của họ đã tan biến. Chúa đã mở con đường biển cho họ đi qua và tiêu diệt quân đội Ai Cập há để họ chết khát sao? Đức Chúa Trời đã cho tuyển dân trải nghiệm thiếu thốn để rèn luyện đức tin của họ (câu 25b).

Cùng chịu chung hoàn cảnh nhưng ông Môi-se biết ngước nhìn lên Chúa. Ông kêu van với Chúa và Ngài đã cho ông giải pháp. Chúa chỉ cho ông Môi-se một cây gỗ, ông cầm lấy và liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt (câu 25). Thêm một phép lạ nữa được Chúa thực hiện giữa dân Ngài! Điều này minh chứng Chúa là Đấng quyền năng và luôn sẵn lòng đáp ứng nhu cầu cần thiết cho con dân Ngài. Việc làm của ông Môi-se thể hiện đức tin của ông nơi Đức Giê-hô-va đã giúp giải quyết nan đề và củng cố niềm tin cho dân Chúa, điều đó cũng xác quyết Chúa Toàn Năng sẽ đưa họ vào Đất Hứa an toàn.

Trong hành trình theo Chúa, nhiều khi Chúa dùng những nan đề để rèn luyện đức tin của chúng ta. Những nan đề của chúng ta trong hiện tại là gì? Có thể là việc học hành chưa tốt, công việc không ổn định, thiếu thốn về vật chất, đau đớn vì bệnh tật, những mối quan hệ đổ vỡ, hay là sự cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn… chăng? Chúa Toàn Năng luôn biết nan đề chúng ta đang gặp và sức chịu đựng của chúng ta. Hãy tìm cầu Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta giải pháp. Sống trong hoạn nạn, Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta hãy vui mừng, cầu nguyện và cảm tạ Chúa vì đó là ý muốn của Chúa. Chúa yêu thương và năng quyền sẽ đồng hành với chúng ta qua những trũng bóng chết của cuộc đời và đưa chúng ta đến Vương Quốc đời đời phước hạnh của Ngài.

Bạn có hết lòng tin cậy và cảm tạ Chúa trong những nghịch cảnh của cuộc sống trong ngày Lễ Tạ Ơn năm nay không?

Lạy Chúa, xin cho con nhận thức rằng Ngài luôn ở cùng con, sẵn lòng giúp đỡ khi con kêu cầu. Xin cho con giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa, sống tin cậy và biết ơn Ngài luôn. 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 48.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top