Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2019


Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2019

I Cô-rinh-tô 9:19–23
Trở Nên Mọi Cách cho Mọi Người

“…Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (câu 22b).

Câu hỏi suy ngẫm: “Trở nên mọi cách” được hiểu như thế nào? Sứ đồ Phao-lô đã “trở nên mọi cách cho mọi người” như thế nào? Với mục đích gì? Bạn áp dụng nguyên tắc này trong công tác rao truyền Phúc Âm như thế nào?

Sứ đồ Phao-lô đã cung cấp cho những tín hữu tại Cô-rinh-tô những nguyên tắc sống của chính ông trong khi thực hiện công tác của một người rao truyền Tin Lành của Đấng Christ. Nguyên tắc đầu tiên là “tôi đành phục mọi người.” Nguyên tắc thứ hai là “trở nên mọi cách cho mọi người.” Có thể thấy khi tiếp xúc với những người Giu-đa thì ông cư xử như người Giu-đa để họ thấy được điểm tương đồng giữa ông với họ. Quan trọng hơn khi ông cũng là người Giu-đa nhưng ông đã nhận biết chân lý của Đức Chúa Trời, đã trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu, thì việc họ là người Giu-đa không còn là rào cản khiến họ không thể trở thành Cơ Đốc nhân được. Đối với những người đang buộc mình dưới quyền của luật pháp, họ vẫn thấy nơi Sứ đồ Phao-lô, một người có đời sống tuân thủ nghiêm túc những quy định của luật pháp, nhưng ông vẫn cần đến ân sủng của Đức Chúa Trời qua việc tiếp nhận Phúc Âm Cứu Rỗi, điều đó chứng tỏ việc tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của luật pháp không giúp ông vươn tới sự sống đời đời. Đây chính là câu giải đáp cho những thắc mắc của những người sống dưới luật pháp để họ có được cơ hội đón nhận Phúc Âm. Còn đối với những đối tượng không ở dưới quyền của luật pháp, ông cho họ biết rằng chính ông không bị ràng buộc bởi việc tuân thủ theo luật pháp, vì ông đã đặt mình dưới luật pháp của Đấng Christ. Qua đó, mọi đối tượng của ông, dù là người Giu-đa, người có luật pháp hay không có luật pháp cũng đều phải cần đến Đấng Christ.

“Trở nên mọi cách” không có nghĩa là thay đổi bản chất của một người để sống đời sống “ai sao tôi vậy.” Nhưng đây chính là nguyên tắc khôn ngoan của Sứ đồ Phao-lô đã sử dụng để có cơ hội tiếp xúc và giới thiệu về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi người. Đối với người Giu-đa ông đã tìm một điểm chung với họ. Với người sống dưới luật pháp ông không phủ nhận giá trị của luật pháp, nhưng qua cách giải thích của ông, người nghe cảm thấy được tôn trọng. Ngoài ra, ông còn quan tâm đến các nhu cầu và nhạy cảm trước những mối bận tâm của những người có lương tâm yếu đuối, không đòi hỏi người khác phải như chính mình.

Chúa đặt để chúng ta sống giữa thế gian, Chúa muốn chúng ta trở nên mọi cách cho mọi người nhưng không hòa tan với mọi người theo cách ai sao tôi vậy, với mục đích để cứu được nhiều người. Vì vậy, nguyên tắc của Sứ đồ Phao-lô vẫn còn có giá trị cho mỗi chúng ta khi tiếp tục thực hiện công tác rao truyền Tin Lành.

Bạn có thường áp dụng nguyên tắc này khi rao truyền Tin Lành không?

Lạy Chúa, xin giúp con vì cớ yêu Ngài, yêu những người chưa biết Chúa để “trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.”

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 44.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top