Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2019


Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2019

I Cô-rinh-tô 9:15–18
Phần Thưởng của Tôi

“Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm” (Lu-ca 17:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết nếu ông vui lòng thực hiện công tác rao truyền Phúc Âm thì ông sẽ nhận được gì (câu 17)? Phần thưởng của ông có được khi rao truyền Phúc Âm là gì? Bạn trông mong nhận được phần thưởng nào khi thực hiện công việc Chúa?

Sứ đồ Phao-lô khẳng định công tác rao truyền Tin Lành là nhu cầu và là mục đích của đời ông. Ông đã bị ràng buộc vào chức vụ thiêng liêng này đến nỗi đối với ông đó không phải là việc ông muốn thực hiện hay không, nhưng là chức vụ đã được ủy thác cho ông phải thực hiện (câu 17). Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô cho biết thêm rằng khi ông vui lòng thực hiện công tác này thì ông sẽ nhận được phần thưởng. Phần thưởng đó chính là ông lại được tiếp tục phục vụ, được tự do rao truyền Phúc Âm mà không bị lệ thuộc hay bận tâm vào những quyền lợi vật chất (câu 18).

Có người nói rằng phần thưởng của người phục vụ là được tiếp tục phục vụ. Thật sự không hề thiếu những lời hứa ban thưởng từ Đức Chúa Trời dành cho chúng ta khi phục vụ Ngài. Tuy nhiên, nếu nói rằng động cơ để chúng ta phục vụ Chúa là vì phần thưởng Ngài sẽ trao ban cho chúng ta trong tương lai thì điều đó chưa diễn tả được hoàn toàn chính xác những ưu tư, những cưu mang trong tấm lòng của mỗi chúng ta. Vì bất kỳ ai trong chúng ta khi đã cảm nhận sâu sắc tình yêu và ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mình thì đều có lòng khát khao được phục sự Ngài với tấm lòng yêu mến và biết ơn như một đầy tớ hết lòng làm vì chủ mình (Lu-ca 17:10). Dù vậy, nếu không cảnh giác, đôi khi trong những công tác phục vụ Chúa, chúng ta vẫn để lòng buồn vui xoay quanh những món quà vật chất hoặc tiếng khen của con người. Nếu vậy, chắc chắn rằng không sớm thì muộn chúng ta sẽ đánh mất niềm vui trong khi thực hiện công tác thiêng liêng cho Chúa, và cũng sớm tự đánh mất đi cơ hội được tiếp tục phục vụ Chúa nhiều hơn.

Sứ đồ Phao-lô đã xác định rõ ràng rằng khi ông vui lòng thực hiện công tác rao truyền Tin Lành thì phần thưởng của ông là gì? Đó là “… khi rao giảng Tin Lành, tôi rao giảng không công, không đòi hỏi quyền lợi nào của người rao giảng Tin Lành” (câu 18 BTTHĐ). Ông đã để lại cho chúng ta một gương, giá trị của những phần thưởng vật chất chắc chắn không thể so sánh với giá trị công tác phục vụ, cơ hội được phục vụ, và phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận lãnh từ Đức Chúa Trời.

Bạn đã tìm thấy phần thưởng xứng đáng cho những công tác bạn đang phục vụ Đức Chúa Trời hay chưa?

Tạ ơn Chúa đã ban cho con những cơ hội để được góp phần phục vụ Ngài, xin giúp con không tìm những phần thưởng vật chất từ những công tác thiêng liêng này, nhưng trung tín phục vụ để nhận thêm được nhiều cơ hội phục vụ Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 41.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top