Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2019


Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2019

Giăng 19:31–37
Tất Cả Đều Đã Được Nói Trước

“Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm Lời Kinh Thánh này: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy” (câu 36).

Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu sự kiện quan trọng được Sứ đồ Giăng ghi lại trong thời điểm Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng? Những sự kiện đó ứng nghiệm lời tiên tri nào đã được dự ngôn? Qua đó, bạn tin Chúa Giê-xu là ai? Đáp ứng của bạn là gì?

Các trước giả Phúc Âm ký thuật nhiều sự kiện lạ lùng xảy ra khi Chúa Giê-xu treo thân trên cây thập tự. Riêng trong Phúc Âm Giăng 19:28–37, Sứ đồ Giăng nhấn mạnh đến ba sự kiện quan trọng đã ứng nghiệm lời tiên tri ngay trong thời điểm Chúa trút hơi thở cuối cùng.

Thứ nhất, Chúa phán “Ta Khát” rồi Ngài chịu lấy giấm của một người đưa lên cho Ngài, hầu cho ứng nghiệm Lời đã dự ngôn trong Thi Thiên 69:21.

Thứ hai, người La Mã thường treo xác tử tội trên cây thập tự nhiều ngày cho chim chóc đến rỉa thịt. Nhưng luật người Giu-đa thì không cho phép để xác chết qua đêm (Phục Truyền 21:22–23); hơn nữa, hôm sau là ngày Sa-bát chuẩn bị cho lễ Vượt Qua rất trọng thể, nên họ đến xin quan Tổng đốc Phi-lát cho đánh gãy ống chân các tử tội để họ không thể rướn người lên mà thở nên sẽ chết nhanh chóng. Nhưng khi quân lính đến chỗ Chúa Giê-xu thì thấy Ngài chết rồi nên không đánh gãy xương ống chân Chúa. Sự kiện này ứng nghiệm những lời tiên tri trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:46; Dân Số Ký 9:12; và Thi Thiên 34:20 đã dự ngôn.

Thứ ba, tuy không đánh gãy ống chân Chúa nhưng có một tên lính lại lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, có lẽ để xem Ngài có thật chết chưa. Dù vậy, sự kiện này lại hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong Xa-cha-ri 12:10 đã dự ngôn; và về sau, Khải Huyền 1:7 cũng nhấn mạnh thêm rằng trong ngày phán xét, những tội nhân sẽ thấy Đấng họ đâm, không phải đã đâm bằng giáo nhưng bằng lòng vô tín, bội nghịch không tin nhận Chúa Giê-xu.

Từng sự kiện xảy ra trong thời điểm Chúa Giê-xu tắt hơi được Sứ đồ Giăng ghi lại trong phân đoạn Kinh Thánh này đều ứng nghiệm lời tiên tri đã dự ngôn từ trước đến từng chi tiết. Chẳng những vậy, sự giáng sinh, chức vụ của Chúa, sự sống lại, thăng thiên của Ngài cũng đều ứng nghiệm các lời tiên tri đã nói trước từ rất lâu. Điều này cho thấy Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời (Mác 1:1; Giăng 10:30), Ngài là Đấng Mết-si-a mà các tiên tri đã dự ngôn. Như vậy, sự chết của Chúa Giê-xu là sự chết chuộc tội cho nhân loại. Ngài đã hoàn tất công tác chuộc tội trên cây thập tự để mở con đường qua xác Ngài hầu cho mọi người tin Ngài được đến với Đức Chúa Trời để được sự sống đời đời. Mỗi chúng ta phải khẳng định đây chính là niềm tin của chúng ta.

Bạn có vững tin nơi Chúa Giê-xu nhiều hơn sau khi học bài này không?

Lạy Chúa Giê-xu, sự chết của Ngài trên cây thập tự đã ứng nghiệm lời tiên tri quá diệu kỳ. Con tin Ngài là Đức Chúa Trời làm người, chịu chết thay cho tội lỗi của con. Xin cho con cứ vững tin nơi Ngài và rao truyền sự chết của Chúa cho tới khi Ngài đến.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 38.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top