Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2019


Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2019

Giăng 19:28–30
Con Đường Từ Đất Lên Trời

“Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai tiếng kêu của Chúa Giê-xu trên cây thập tự mang những ý nghĩa gì? Tại sao đây là những tiếng kêu đắc thắng của Chúa? Chúa Giê-xu khao khát điều gì ở chúng ta sau khi Ngài đã mở ra con đường từ đất lên trời?

Giây phút cuối của Chúa Giê-xu trên cây thập tự được Sứ đồ Giăng ghi lại hai tiếng kêu, “Ta khát”“Mọi việc đã được trọn.” Một người bị mất máu bởi những lằn roi xé lưng và những cây đinh đóng xuyên qua tay, chân; lại bị treo lên giữa trời nắng gắt nên Chúa đang bị cơn khát tột cùng hành hạ. Vì vậy, Chúa đã kêu lên “Ta khát.” Tiếng kêu này cho thấy rõ rệt nhân tính của Chúa Giê-xu. Ngài đến thế gian để làm một người trọn vẹn, chịu thương khó trọn vẹn, Ngài gánh hết tội lỗi của nhân loại trên vai và chịu hình phạt thay cho mọi tội nhân một cách trọn vẹn. Có người lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm đưa lên miệng Chúa, Ngài nhận lấy giấm rồi kêu lên tiếng kêu thứ hai: “Mọi việc đã được trọn.” Ngay trước khi kêu “Ta khát,” Chúa đã biết trước sứ mệnh của Ngài đã hoàn tất (câu 28). Giờ đây, trước khi trút linh hồn, Chúa khẳng định một lần nữa, mọi việc đã được trọn (câu 30). Điều này cho thấy thần tính của Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Trời làm người để chịu chết thay cho con người, vì vậy Chúa biết rõ thời điểm mọi việc đã được trọn, Ngài biết sứ mệnh cứu chuộc nhân loại Cha giao phó đã đến lúc hoàn tất.

“Ta khát” là tiếng kêu đau đớn tột cùng của thể xác vì cơn khát hành hạ do mất máu. Nhưng sau tiếng kêu đau đớn đó là tiếng kêu của sự đắc thắng. Sự chết của Chúa Giê-xu tưởng chừng như nỗi thất bại Ngài chịu dưới tay các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo, dưới tay quan Tổng đốc Phi-lát, và dưới tay người Do Thái, mà phía sau tất cả những người này là Sa-tan đang mỉm cười đắc thắng. Nhưng Chúa Giê-xu khẳng định “Mọi việc đã được trọn,” đó là tiếng kêu của chiến thắng. Vì chỉ ba ngày sau đó, Chúa Giê-xu đã chiến thắng tử thần để sống lại vinh quang.

Thay vì mỗi chúng ta phải chịu hình phạt trên cây thập tự vì tội lỗi của mình, thì Chúa Giê-xu đã chịu chết để trả xong nợ tội cho chúng ta. Chúa luôn khao khát tội nhân chạy đến dưới chân thập tự giá, ăn năn tội và tin nhận Ngài để được sự sống đời đời. Hãy khao khát Chúa như trước giả Thi Thiên 42:1 “Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước.” Con đường từ đất lên trời đã được Chúa mở toang ra (Hê-bơ-rơ 10:19-22), vấn đề còn lại là quyết định của mỗi người, tin hay không tin mà thôi.

Bạn có đáp ứng tiếng kêu đắc thắng của Chúa Giê-xu và giới thiệu con đường từ đất lên trời cho nhiều người không?

Tạ ơn Chúa đã chịu chết trên cây thập tự để con được đến với Đức Chúa Trời. Xin cho con luôn biết ơn Chúa và giới thiệu tình yêu Chúa cho nhiều người để họ cũng được cứu.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 37.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top