Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2019


Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2019

Gióp 40:10–19
Chúa Sáng Tạo Lạ Lùng

“Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài” (Thi Thiên 104:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa sáng tạo con hà mã với những đặc tính gì? Chúa dùng hình ảnh con hà mã để giúp cho ông Gióp thấy được Ngài là Đấng như thế nào? Khi suy ngẫm về sự sáng tạo của Chúa, bạn phải có thái độ nào đối với Ngài?

Sau khi Đức Chúa Trời đã dạy ông Gióp biết Chúa là Đấng sáng tạo, điều hành và kiểm soát toàn cõi vũ trụ là tạo vật của Ngài (câu 1–9). Chúa đưa ra hình ảnh con hà mã mà Ngài đã dựng nên để dạy cho ông Gióp hiểu sâu nhiệm hơn về quyền năng của Chúa (câu 10–19). Con vật được mô tả ở phân đoạn Kinh Thánh này là con Bê-hê-mốt (Behemoth). Từ “behemoth” diễn âm của từ tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “con thú siêu đẳng.” Phần lớn các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đều đồng ý con vật này là con hà mã hay trâu nước. Qua những hình ảnh ở Ai Cập ngày nay, người ta biết được loài thú này sống trong thời cổ đại ở vùng Cận Đông. Con hà mã này dù ăn cỏ, nhưng cơ thể chúng vô cùng mạnh mẽ với những cơ hông, cơ lưng, cơ đùi rắn chắc, xương nó như ống đồng, tứ chi cứng như cây sắt. Con hà mã này được mô tả là rất hùng dũng mà con người thời ấy khó chế ngự được nó. Dù “sông tràn lên dữ tợn, nhưng nó không sợ hãi gì” (câu 18). Con người dù có dùng móc, lưới hay gài bẫy thì cũng không áp chế được nó.

Qua hình ảnh con hà mã với một số đặc điểm lạ lùng của nó, Đức Chúa Trời dạy ông Gióp nhớ rằng Chúa là Đấng đã tạo dựng con hà mã, và Ngài cũng đã tạo dựng nên ông (câu 10). Khi ông Gióp nói riêng và con người nói chung không có khả năng chế ngự và khiến loài thọ tạo của Chúa như con hà mã khuất phục được, thì làm sao ông Gióp và con người có khả năng và đủ khôn ngoan để phân xử lẽ công bằng trên thế gian. Thay vì thắc mắc về sự công bình của Đức Chúa Trời (câu 3), Chúa muốn ông Gióp hãy tập trung nhìn vào quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa qua công trình sáng tạo của Ngài để thấy Chúa là Đấng công bình thể nào.

Ngày nay, chúng ta thấy nhiều loài thú lạ ở các sở thú, hay biết thêm nhiều sự lạ lùng của vũ trụ khi tham quan các trung tâm nghiên cứu không gian. Nhưng khi càng nghiên cứu về muôn loài vạn vật hay tìm hiểu về vũ trụ bao la, chúng ta càng thấy sự lạ lùng vĩ đại của Đức Giê-hô-va, Đấng sáng tạo vũ trụ và cả chúng ta. Suy ngẫm về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ biết cúi đầu hạ mình, chúc tụng, và thờ phượng Đấng Tạo Hóa quyền năng, công chính, và khôn ngoan.

Bạn đã thờ phượng Đức Giê-hô-va, Đấng Sáng Tạo như Chúa của mình chưa?

Kính lạy Đức Giê-hô-va, Chúa Toàn Năng, xin tha tội cho con vì đã bao lần con kiêu ngạo về những thành tựu đạt được mà không hết lòng thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho con luôn biết ơn và thờ phượng Ngài cách thành tâm và trung tín.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top