Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2019


Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2019

Phục Truyền 6:4–9
Ân Cần Dạy Dỗ

“Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Người dạy Lời Chúa cần phải có thái độ nào? Vì sao? Đâu là điều bạn còn đang thiếu? Bạn bổ sung những thiếu sót này thế nào?

Ô-sê chương 11 cho thấy rõ tấm lòng của Đức Chúa Trời và sự cứng lòng của người Do Thái, “Khi Ít-ra-ên còn thơ ấu, Ta yêu dấu nó; Ta gọi con trai Ta ra khỏi Ê-díp-tô. Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy” (câu 1–2a). Nhưng Đức Chúa Trời đã không đối xử với dân Ngài như họ đáng phải nhận: “Dù vậy, Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó… Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến” (câu 3a, 4a). Và đó chính là thái độ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đối đãi với nhau, đặc biệt trong công tác dạy Lời Chúa.

Người dạy dỗ Lời Chúa phải “ân cần,” nghĩa là phải có tình yêu thương, sự quan tâm thật đến người mình hướng dẫn. Đồng thời cũng phải kiên nhẫn, nắm bắt mọi cơ hội để truyền đạt sứ điệp, “phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 7). Vì sao? Vì chúng ta đang ở trong một chiến trường đầy gay go diễn ra trong tâm trí. Trong chiến trường đó, chúng ta phải đem Lời Chúa đặt vào tâm trí và tấm lòng của người chúng ta dạy dỗ để đẩy lùi những điều thế gian đang xâm nhập vào tâm trí và tấm lòng họ mỗi ngày. Phải tận dụng mọi cơ hội, phương tiện để học và dạy Lời Chúa, “Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi” (câu 8–9).

Bên cạnh đó, chúng ta nhận ra công tác dạy Lời Chúa không chấm dứt sau giờ thờ phượng tại Hội Thánh, nhưng lời Chúa phải được dạy khắp mọi nơi, phải áp dụng vào trong mọi lãnh vực của đời sống. Cha mẹ cần có thì giờ gần gũi với con, hướng dẫn Lời Chúa cho con qua việc con giải trí, học hành, bè bạn … Chúng ta cũng phải quan tâm đến cuộc sống của các anh chị em trong Hội Thánh và giúp họ học biết Chúa ở mọi nơi.

Vẫn biết rằng công tác dạy Lời Chúa là một công tác đầy khó khăn và nhiều thách thức, nhưng chúng ta phải luôn nhắc chính mình về ân sủng, lòng kiên nhẫn Đức Chúa Trời đã dành cho chính mình. Chúng ta cũng phải luôn nhớ rằng công tác dạy Lời Chúa là một công tác mang sự sống đến nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của gia đình và Hội Thánh Chúa. “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15).

Bạn có ân cần, chuyên tâm trong công tác dạy dỗ Lời Chúa không?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ chính Ngài và Lẽ Thật Lời Ngài cho con. Xin cho con luôn biết ân cần, hết lòng trong việc chia sẻ Lời Chúa để gây dựng gia đình và Hội Thánh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 32.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top