Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2019


Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2019

Gióp 40:1–9
Tự Cứu Được Chăng?

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa hỏi ông Gióp những điều gì? Qua đó, Chúa giúp ông Gióp thấy được điều quan trọng nào về những thắc mắc của ông lâu nay? Tại sao con người không thể tự cứu chính mình? Nhờ đâu mà chúng ta được cứu?

Trong hai chương 38 và 39, Đức Chúa Trời dạy ông Gióp thấy khả năng cùng với sự khôn ngoan giới hạn của ông khi ông không thể giải thích và hiểu rõ về công trình sáng tạo của Chúa. Kết thúc chương 39, sau khi nghe lời Chúa phán, ông Gióp chỉ biết đưa tay che miệng, không còn biết lấy lời nào để thưa cùng Chúa (Gióp 39:37–38). Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay (Gióp 40:1–9), một lần nữa Chúa cho ông Gióp cơ hội để đáp lại lời của Ngài (câu 2), và cũng cho ông hiểu rõ hơn về Chúa. Trong khi bị thử thách, nhiều lần ông Gióp muốn tìm Chúa để biện minh cho sự công chính của mình. Chúa đã nghe lời kêu cầu ấy và giờ đây Chúa phán với ông: “Con thật sự muốn phủ nhận công lý của Ta, lên án Ta để biện minh cho chính mình sao?” (câu 3 BTTHĐ). Chúa cho ông Gióp thêm một cơ hội để nhìn lại chính mình. Con người bất toàn như ông Gióp làm sao có sức mạnh, quyền năng “phát tiếng sấm rền,” hoặc có sự cao quý, oai nghi như Đức Chúa Trời có? Làm sao ông Gióp có khả năng đánh bại người kiêu ngạo trên đất, tiêu diệt và chôn vùi họ nơi bụi đất? Vấn đề trọng tâm ở đây là “công lý.” Nhiều lần ông Gióp có nói Đức Chúa Trời đối xử bất công với ông (6:29; 27:1–6) và Ngài không xử phạt kẻ ác (21:29–32), nên giờ đây Chúa dạy cho ông Gióp thấy, nếu ông có khả năng làm những điều Chúa phán ở trên, Chúa sẽ “khen ngợi” ông và khi ấy ông có khả năng tự cứu chính mình (câu 9).

Đức Chúa Trời đã dạy cho ông Gióp và mỗi chúng ta thấy Chúa là Đấng sáng tạo cả vũ trụ, Ngài đang điều hành và kiểm soát tạo vật của Ngài. Chúa là Đấng Công Bình và là Đấng Cứu Chuộc. Con người tội lỗi nên không có khả năng sống trọn vẹn, và cũng không thể tự cứu lấy chính mình, thì nói chi đến việc xét đoán hay định tội kẻ ác. Con người chỉ được cứu nhờ ơn thương xót của Đức Chúa Trời qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12).

Trong mỗi hoàn cảnh, Chúa luôn thấu hiểu nỗi niềm của ông Gióp cũng như của chúng ta. Chúa luôn là Đấng công bình, xét xử công chính những việc làm của chúng ta. Và điều quan trọng hơn hết là trong Chúa, chúng ta được sự cứu rỗi và sự sống đời đời.

Bạn đã xin Chúa thứ tha tội lỗi và nhận được sự cứu rỗi chưa?

Lạy Chúa Toàn Năng, tạ ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ tội lỗi con, và ban cho con sự cứu rỗi đời đời. Xin Chúa cho con biết sự thiếu kém của con để con hết lòng tin cậy, tôn thờ Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top