Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2019


Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2019

Ma-thi-ơ 28:19–20
Mệnh Lệnh Dạy Lời Chúa

“…và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (câu 20a).

Câu hỏi suy ngẫm: Đại mệnh lệnh của Chúa truyền cho ai và gồm có những điều gì? Làm thế nào để có thể thực hiện được mệnh lệnh Chúa truyền? Bạn và Hội Thánh bạn đã làm gì với đại mệnh lệnh này?

Đại mệnh lệnh của Chúa ủy thác cho các môn đệ trước khi Ngài thăng thiên gồm có hai phần: cứu người và dạy Lời Chúa cho họ. Để thực hiện mục đích này, các môn đệ không chỉ rao giảng Phúc Âm nhưng còn DẠY Lời Chúa cho người đã tin Chúa để giúp họ tăng trưởng trong đức tin và trở thành môn đệ của Ngài.

Mệnh lệnh của Chúa cho các môn đệ Ngài ngày xưa, cũng là sứ mệnh cho con dân Chúa ngày nay ở mọi nơi phải thực hiện cho đến ngày Chúa trở lại. Chúa đã ủy thác công tác dạy đạo đi kèm với sứ mệnh giảng đạo cho mỗi chúng ta (câu 20). Ngài ban cho chúng ta những khả năng, ân tứ thực hiện mệnh lệnh này để những ai tin Chúa sẽ không ở mãi trong tình trạng trẻ con, dễ bị lừa dối và vấp ngã, nhưng trở thành người trưởng thành thuộc linh (Ê-phê-sô 4:11, 14). Điều đáng chú ý là Chúa Giê-xu không phán, “hãy dạy họ biết…” Ngài phán, “Hãy dạy họ giữ, (có nghĩa là “vâng phục, làm theo”) mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi.” Mục đích công tác dạy Lời Chúa không phải là truyền đạt kiến thức, nhưng để cho Lời Chúa biến đổi khiến người học trở nên người vâng giữ, làm theo Lời Ngài.

Chỉ Đức Chúa Trời mới có năng quyền giúp chúng ta làm theo Lời Chúa. Chúng ta hãy suy nghĩ một số mệnh lệnh Chúa đã phán truyền này: Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Hãy yêu người lân cận như mình. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bức hại các ngươi. Đừng lo lắng gì cả. Hãy hết sức vào cửa hẹp. Đừng tích trữ của cải ở trần gian, hãy tích trữ của cải ở trên trời v.v… Những mệnh lệnh khó như thế làm sao chúng ta có thể dạy người khác giữ được, trong khi chính chúng ta cũng đang tranh chiến để vâng theo những mệnh lệnh đó? Câu trả lời là để có thể làm theo những mệnh lệnh khó khăn này, trước hết chúng ta phải thiết lập và gìn giữ mối liên hệ gắn bó với Chúa: “Hãy ở trong Ta… vì ngoài Ta các ngươi không làm gì được” (Giăng 15:4, 5). Chúng ta chỉ có thể vâng giữ Lời Chúa và sống kết quả cho Chúa khi chúng ta “ở trong Chúa,” liên kết với Chúa như nhánh nho dính liền với gốc nho. Chúng ta không làm theo Lời Chúa với sức riêng của mình, nhưng với quyền năng của Ngài ban cho chúng ta. Chúa Giê-xu phán “Này Ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế.” Chúa luôn ở cùng chúng ta với quyền năng thiên thượng để giúp đỡ chúng ta thực hiện sứ mệnh của Ngài.

Bạn có quan tâm và góp phần dạy Lời Chúa trong Hội Thánh không?

Lạy Đấng đã ủy thác cho con công tác DẠY Lời Ngài, xin Thánh Linh Ngài đầy dẫy trong con và Hội Thánh để chúng con có thể hiệp một trong việc dạy Lời Chúa trong Hội Thánh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top