Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2019


Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2019

Gióp 38:16-24
Biết về Công Trình Sáng Tạo của Chúa

“Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò” (Ê-sai 40:28).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã đặt thêm những câu hỏi nào cho ông Gióp? Qua những câu hỏi đó, Chúa muốn dạy gì cho ông Gióp và cho con người? Bạn được nhắc nhở gì từ bài học hôm nay và cần thay đổi điều gì?

Đức Chúa Trời tiếp tục đặt một loạt câu hỏi với ông Gióp về sự sáng tạo của Ngài để giúp ông Gióp thấy rõ sự hiểu biết của ông về Chúa và tạo vật của Chúa vô cùng giới hạn. Ngài cho ông thấy có quá nhiều nơi mà chân ông chưa đặt đến, kiến thức về vũ trụ của ông rất hạn hẹp, chẳng hạn như sự hiểu biết về nguồn của biển, đáy của vực sâu, cửa âm phủ, cửa của bóng sự chết, và sự mênh mông của địa cầu (câu 16-18). Ông Gióp cũng không thể biết con đường nào dẫn đến nơi cư trú của ánh sáng, hoặc nơi và ranh giới của bóng tối (câu 19-20). Ông Gióp cũng không thể biết được trên trời chứa bao nhiêu tuyết, hoặc mưa đá chứa nơi nào, ông cũng không thể thấy đường phân chia của ánh sáng, hay gió đông lan tỏa trên mặt đất cách nào (câu 22-24).

Không chỉ riêng ông Gióp không trả lời những câu hỏi của Đức Chúa Trời, mà cả loài người đều không trả lời tận tường những câu hỏi trên. Tiên tri Ê-sai viết: “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.” Con người là tạo vật của Đức Chúa Trời thì làm sao hiểu được sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Dù ngày nay khoa học phát triển, con người cũng chỉ biết một phần rất nhỏ về vũ trụ. Người ta có thể biết được nơi sâu nhất của đại dương ở vực Mariana (10,971 mét hay 35,994 feet), nhưng còn có nhiều điều về đại dương hoặc vũ trụ mà con người không thể biết hết. Có ai đếm được bầu trời có bao nhiêu vì sao không? Trong vô vàn những vì sao, con người đã biết được bao nhiêu vì sao, và sự hiểu biết đó tường tận thế nào?

Khi hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy mình cũng như ông Gióp, chỉ biết cúi đầu chấp nhận sự hiểu biết rất hạn hẹp của mình về vũ trụ mà Chúa đã tạo ra. Những câu hỏi Đức Chúa Trời hỏi ông Gióp, Ngài cũng đang hỏi mỗi chúng ta. Hãy ngẫm suy thật kỹ những câu hỏi đó rồi bình tâm nghĩ về sự sáng tạo vũ trụ của Chúa, chắc chắn mỗi chúng ta biết mình cần phải ăn năn sự kiêu ngạo về kiến thức của mình, và hết lòng tôn cao, thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng.

Bạn đã hạ lòng kiêu ngạo về kiến thức của mình xuống mà thờ lạy Đấng Tạo Hóa chưa?

Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng đã dựng nên vũ trụ và con người thật diệu kỳ, xin cho con khiêm cung nhận biết sự hiểu biết giới hạn của con để con hết lòng tôn thờ Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top