Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2019


Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2019

I Cô-rinh-tô 8:7-13
Không Phải Thức Ăn Làm Hài Lòng Chúa

“Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy” (Rô-ma-14:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời quy định về việc ăn uống trong sách Lê-vi Ký với mục đích gì (xem Lê-vi Ký 11:45)? Sứ đồ Phao-lô dạy thế nào về việc ăn hay không ăn của cúng thần tượng? Bạn áp dụng thế nào về việc ăn uống để được hài lòng Đức Chúa Trời?

Khi trả lời cho Hội Thánh Cô-rinh-tô về việc ăn của cúng thần tượng, Sứ đồ Phao-lô nêu ra hai nguyên tắc để quyết định ăn hay không ăn. Hôm nay, chúng ta học về nguyên tắc thứ nhất, không phải thức ăn làm hài lòng Đức Chúa Trời. Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ học về nguyên tắc thứ hai.

Sách Lê-vi Ký có quy định về những thức ăn mà dân Chúa được ăn hoặc không được ăn. Đức Chúa Trời cho biết mục đích Ngài đặt nên những quy định này để dân Chúa giữ đời sống nên thánh vì Đức Chúa Trời là thánh (Lê-vi Ký 11:45). Trong Cựu Ước hoàn toàn không tìm thấy lời truyền dạy nào về các quy định tuân giữ việc ăn uống sẽ đem đến sự cứu rỗi cho linh hồn. Đó cũng là điều Sứ đồ Phao-lô truyền dạy, “ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì” (câu 8).

Như vậy, ăn thức ăn đã cúng cho thần tượng không làm cho chúng ta mất đi sự cứu rỗi, ngược lại không ăn cũng chẳng giúp chúng ta được lên thiên đàng. Những điều này vô thưởng vô phạt đối với đời sống tâm linh của người thuộc về Chúa, vì như điều Sứ đồ Phao-lô đã nói trước đó, “…thần tượng trong thế gian thật là hư không…” (câu 4), nên dù ăn hay không ăn cũng chẳng đem đến ích lợi hay tổn hại gì cho bản thân (câu 8). Tuy nhiên vì không muốn gây vấp phạm cho anh chị em mình, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở Cơ Đốc nhân phải sống theo nguyên tắc yêu thương, quyết định không nên ăn của cúng thần tượng (câu 13).

Người đời thường kiêng kỵ một số thức ăn vì sợ xui xẻo, hoặc chọn một số thức ăn vì tưởng rằng sẽ được may mắn. Như trong ngày Tết, nhiều người không dám ăn khổ qua vì sợ sẽ khổ quá! Không ít người chưng mâm trái cây mảng cầu, dừa, đu đủ, xoài với mơ ước “cầu vừa đủ xài”! Hoặc phụ nữ có thai không được ăn thức ăn đựng trong tô hoặc đĩa, những trái cây không nguyên vẹn, vì sợ sinh con không được trọn vẹn… Con dân Chúa cần ghi nhớ lời Chúa dạy: “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen” (Rô-ma 14:17-18).

Bạn có nghĩ mình sẽ làm hài lòng Chúa qua việc tuân giữ các quy định về những nguyên tắc ăn uống không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Tri, Đấng thấy rõ lòng con khát khao làm Ngài hài lòng, xin giúp con luôn nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất để con hướng lòng về Ngài, vì con biết đây mới điều Ngài thật sự vui lòng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top