Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2019


Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2019

Gióp 38:4-7
Nhận Biết Giê-hô-va Là Đức Chúa Trời

“Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 100:1-3).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đặt những câu hỏi nào cho ông Gióp? Ba câu hỏi đầu tiên giúp ông Gióp nhận biết điều gì về mình? Bạn sống thế nào khi biết Đức Giê-hô-va là Đấng sáng tạo con người và vũ trụ?

Sau khi Chúa dạy ông Gióp biết rằng Đức Chúa Trời vĩ đại là Đấng nhân từ, và là Đấng luôn đáp ứng nhu cầu của ông (câu 1-3). Chúa muốn ông phải biết rằng Đức Chúa Trời của ông là Đức Giê-hô-va, là Chúa Hằng Hữu. Chúa nhắc cho ông biết Ngài là Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên vũ trụ mà và muôn loài vạn vật. Trong quá trình hình thành vũ trụ, Chúa đã tạo nên trời đất từ chỗ đất chỉ là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực (Sáng Thế Ký 1:1-2). Chúa đã đặt những câu hỏi cho ông Gióp, mà câu nào cũng vượt ngoài tầm hiểu biết của ông: Thứ nhất, con ở đâu khi Ta đặt móng nền quả đất? Thứ hai, ai đã định kích thước địa cầu và ai đã đo đạc mặt đất? Thứ ba, nền địa cầu tựa trên điều gì và ai đặt tảng đá móng cho nó? (câu 4-6). Chỉ mới ba câu hỏi đầu tiên, mà ông Gióp đã hoàn toàn không trả lời được câu nào. Lời Chúa khẳng định khi nhìn sự sáng tạo vũ trụ lạ lùng, vĩ đại của Chúa, “các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng,” tôn vinh Danh Chúa (câu 7).

Con người nói chung và Cơ Đốc nhân nói riêng, phải nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng là Đức Giê-vô-va, Đấng dựng nên vũ trụ và con người. Không chỉ riêng ông Gióp nhận biết sự khôn ngoan vô cùng hạn hẹp của mình, mà cả loài người cũng không thể hiểu hết công trình sáng tạo của Chúa. Chỉ cần ngước nhìn vào cõi thiên nhiên do Đức Chúa Trời sáng tạo cũng nhắc chúng ta phải biết rằng có quá nhiều điều trong vũ trụ chúng ta không thể hiểu hết. Vì lý do đó, chúng ta phải có lòng tin cậy, thờ phượng Chúa dù chúng ta phải đương đầu với những khó khăn, hoạn nạn mà chúng ta không biết rõ nguyên nhân. Trước sự vĩ đại, quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta phải học theo “các sao mai,” “các con trai Đức Chúa Trời” tôn vinh Danh Thánh của Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta phải có đồng tâm tình như trước giả Thi Thiên, “Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 100:3).

Thế giới xung quanh ta còn biết bao người đang thờ phượng con người, hay một tạo vật nào đó của Thiên Chúa, hoặc một thần tượng hư không, chúng ta cần phải cho họ biết về Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va, Đấng Quyền Năng sáng tạo ra vũ trụ và con người; Đấng mà con người phải thờ phượng.

Bạn có suy nghĩ gì khi nhìn lên vũ trụ bao la và thiên nhiên xinh đẹp, diệu kỳ Chúa dựng nên?

Lạy Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên muôn loài, vạn vật. Xin cho con nhận biết sự giới hạn khôn ngoan của con để con luôn tin cậy Chúa và thờ phượng Ngài trọn đời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top