Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2019


Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2019

Giăng 19:17-18
Đóng Đinh Chúa

“Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Người ta bắt Chúa Giê-xu làm gì trên đường tới đồi Sọ? Bạn biết gì về hình thức xử tử bằng cách đóng đinh trên cây thập tự? Câu 17-18 cho thấy điều gì về Chúa Giê-xu? Mối liên hệ giữa sự kiện Chúa chịu đóng đinh và bạn như thế nào?

Chúa Giê-xu là Đấng hoàn toàn vô tội, không ai tìm thấy trong Ngài một tội lỗi nào. Trong vai trò một quan tòa, Tổng đốc Phi-lát đã nhiều lần tuyên bố Chúa vô tội. Nhưng vì nhu nhược, sợ mất địa vị và quyền lợi nên ông đã buông tay, giao Chúa cho các thầy tế lễ cả và đám đông theo họ để đóng đinh Ngài. Người ta bắt Chúa vác thanh ngang của cây thập tự đi ra ngoài thành và đóng đinh Ngài trên đồi Gô-gô-tha giữa hai tên cướp. Đóng đinh là hình thức xử tử dã man, kinh khiếp, và nhục nhã nhất chỉ dành cho nô lệ và dân bị trị. Tử tội phải chịu sự khốn khổ tột cùng từ thể xác đến tinh thần vì phải trải qua cái chết từ từ trong đau đớn và đói khát giữa cái nóng ban ngày và cái lạnh ban đêm, muốn chết mà không thể chết ngay được.

Gô-gô-tha nghĩa là cái Sọ, ngọn đồi bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem được chính quyền La Mã dùng làm nơi thi hành án tử hình, một địa điểm rất ghê sợ trong thời đó nhưng đã trở nên một tên gọi tràn ngập tình yêu, thân thương, và đầy ân sủng cho Cơ Đốc nhân. Câu 17-18 cho thấy hình ảnh Đấng vô tội phải vác cây thập tự đến pháp trường. Đấng thánh khiết phải mang “ô uế,” tội lỗi của tội nhân để phải bị đuổi ra ngoài thành (Dân Số Ký 5:2-3). Đấng yêu thương đã gánh tội của nhân loại và chịu hình phạt thay cho nhân loại bằng hình thức xử tử đau đớn, nhục nhã, và ghê rợn nhất, đó là đóng đinh trên cây thập tự. Đấng Nhân Lành đã sống giữa tội nhân và chết giữa hai tên cướp để cứu tội nhân khỏi sự chết.

Lời tiên tri trong Ê-sai 53:1-12 và lời giải thích của Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư I Phi-e-rơ 2:24-25 cho thấy rõ thập tự giá đúng ra là của chúng ta, những tội nhân đáng chết vì tội lỗi của chính mình. Nhưng vì tình yêu thương, Chúa Giê-xu đã từ trời giáng trần và chịu chết trên cây thập tự thay cho tội lỗi của chúng ta. Chúa đã chết để chúng ta được tha tội. Ngài đã chịu treo thân trên cây thập tự để nối lại con đường từ đất lên trời, hầu cho ai tin nhận Ngài sẽ được đi trên con đường đó để đến sự sống đời đời với Ngài trên thiên quốc (Giăng 3:16). Vì thế, sự chết của Chúa Giê-xu chính là trọng tâm của Phúc Âm, đó là tin mừng mà chúng ta có trách nhiệm rao ra cho muôn dân.

Bạn có suy nghĩ gì khi nhắc lại sự kiện Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên cây thập tự?

Lạy Chúa, con vô cùng tri ân vì Ngài đã tình nguyện đi trên con đường đến sự chết để mở ra con đường sống cho con. Tình yêu của Chúa quá lớn lao, xin cho con sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho con qua sự chết của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top