Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2019


Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2019

Ê-xơ-tê 9:11-17
Chúa Cứu Giúp Vượt Mong Đợi

“Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh của vua, bèn hiệp lại bênh vực cho sinh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết bảy mươi lăm ngàn người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay vào hóa tài” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Hoàng hậu Ê-xơ-tê cầu xin vua cho thêm một ngày để giết kẻ thù của mình? Tại sao bà còn xin treo mười con trai của ông Ha-man lên cây mộc hình? Bài học cho bạn thấy sự cứu giúp của Chúa như thế nào?

Tuy ông Ha-man đã chết, nhưng những người thuộc về ông vẫn còn sống, và họ bất chấp mọi thủ đoạn để giết hại người Giu-đa cho bằng được. Đó là lý do tại sao khi vua hỏi Hoàng hậu Ê-xơ-tê còn muốn xin điều gì nữa, thì bà đã cầu xin vua cho dân tộc bà thêm một ngày để tiêu diệt hết những kẻ thù, đồng thời bà cũng xin vua hãy treo mười con trai của ông Ha-man lên cây mộc hình. Lời cầu xin này khiến chúng ta hoài nghi về lòng khoan dung và đức độ của Hoàng hậu Ê-xơ-tê. Nhưng chúng ta cần lưu ý rằng, người Giu-đa chỉ giết những ai thù ghét họ (câu 16). Hành động tiêu trừ đối phương thật ra chỉ là để bảo vệ sự an nguy cho dân tộc Giu-đa. Và đó cũng là lý do tại sao Hoàng hậu Ê-xơ-tê cầu xin Vua A-suê-ru cho người Giu-đa thêm một ngày để tự vệ, vì bà sợ kẻ thù sẽ quay lại vào ngày mười bốn tháng A-đa và giết hại dân tộc bà. Còn hành động xin treo những con trai của ông Ha-man lên mộc hình là vì bà muốn làm nhụt chí vây cánh của ông Ha-man, đồng thời cảnh cáo rằng nếu ai vẫn còn ngoan cố sẽ có kết cuộc y như thế. Một trong những chi tiết minh chứng cho việc người Giu-đa giết hại kẻ thù xuất phát từ hành động tự vệ bản thân, ấy là việc họ không hề cướp đoạt tài sản của những người đó (câu 15-16), mặc dù họ có quyền làm như vậy theo chiếu chỉ (Ê-xơ-tê 8:11). Một lần nữa chúng ta thấy khi Đức Chúa Trời đã hành động để bảo vệ dân Ngài, thì Ngài sẽ bảo vệ họ cho đến cùng, và hậu quả của những người chống đối Ngài thật kinh khiếp.

Phân đoạn Kinh Thánh này giúp chúng ta hiểu rõ Đức Chúa Trời không bao giờ làm việc nửa vời. Khi Chúa đã đưa tay can thiệp trên những nan đề của đời sống chúng ta thì Ngài sẽ hoàn tất cách diệu kỳ, vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Mặt khác, chúng ta cũng nhận ra rằng, nếu con người cứ ngông cuồng chống đối Chúa, bất chấp những cảnh báo Ngài đưa ra, thì hậu quả mà họ gánh lấy là đáng sợ dường nào. Bài học này cảnh tỉnh những ai đang sống thù nghịch với Chúa, và khích lệ những ai tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời, Đấng có quyền làm mọi sự vượt quá những gì chúng ta mong đợi.

Bạn có kinh nghiệm sự cứu giúp vượt quá mong đợi đến từ Chúa chưa? Bạn đã làm chứng điều đó thế nào?

Cảm tạ Chúa vì những phép lạ Ngài làm trên đời sống con. Xin giúp con luôn ghi nhớ những kinh nghiệm phước hạnh ấy, và dùng điều đó để làm chứng về Chúa cho những người chung quanh con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top