Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2019


Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2019

Ma-thi-ơ 6:9-13
Cha

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời” (câu 9a).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy chúng ta dùng danh xưng nào của Đức Chúa Trời khi cầu nguyện? Ngài đang ở đâu? Điều này cho biết gì về Đức Chúa Trời và trách nhiệm của chúng ta với Ngài? Ai là người dâng lời cầu nguyện? Từ đây, bạn nhận ra sự hiệp một trong Hội Thánh đóng vai trò nào trong sự thờ phượng?

Ma-thi-ơ 6:9-13 được biết với tên gọi là Bài Cầu Nguyện của Môn Đệ, hay Bài Cầu Nguyện của Chúa, hay phổ biến nhất là Bài Cầu Nguyện Chung. Bài cầu nguyện này nằm trong loạt Bài Giảng trên Núi của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 5–7) nhằm thay đổi lối suy nghĩ lệch lạc của người Do Thái lúc bấy giờ về vấn đề thờ phượng. Do đó, khi đến với Bài Cầu Nguyện Chung, chúng ta sẽ học biết những nguyên tắc quan trọng về sự thờ phượng Chúa.

Chúa Giê-xu bắt đầu Bài Cầu Nguyện bằng danh xưng “Cha.” Đức Chúa Trời phải là khởi đầu, là căn nguyên, là lý do mà chúng ta thờ phượng. Bên cạnh đó, khi nói đến “Cha” là nói đến mối liên hệ gia đình và yêu thương. Do đó, cầu nguyện là thưa chuyện với Cha trên trời, một sinh hoạt tự nhiên trong mối liên hệ cha con. Nói cách khác, đã là con Chúa, chúng ta phải cầu nguyện với Ngài. Nếu Chúa là Cha yêu thương thì không có gì chúng ta phải lo lắng, sợ hãi, hay giấu giếm khi đến với Ngài. Khi xưng Đức Chúa Trời là “Cha,” thì cũng nói đến bổn phận vâng lời của con cái. Nếu Chúa đã là Cha và chúng ta là con cái Ngài thì chúng ta phải có bổn phận vâng lời Ngài. Mỗi khi cầu nguyện “Lạy Cha…,” chúng ta phải xét xem còn điều gì mình chưa vâng lời Chúa. Hơn thế nữa, vì chúng ta có “Cha” là Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận ra vai trò và giá trị của mình. Được làm con của Chúa, chúng ta có một giá trị cao quý, giá trị này không đến từ của cải, địa vị, hay học thức, và chúng ta cũng có một sứ mệnh cao trọng để hoàn thành (Ma-thi-ơ 28:18-20).

“Cha” mà chúng ta cầu nguyện và thờ phượng đang “ở trên trời,” Ngài là Đấng đang tể trị trên mọi sự, có quyền năng trổi hơn muôn loài vạn vật, không gì có thể giới hạn được Ngài. Nếu con cái phải tôn kính cha trên đất thì lại càng phải tôn kính Cha trên trời gấp bội phần, và đến với Ngài cách khiêm cung, hạ mình, và thành thật.

Đức Chúa Trời là “Cha” của “chúng tôi,” không phải chỉ là của tôi. Cầu nguyện cùng Cha đặt chúng ta vào trong mối liên hệ với những người con khác của Chúa, những anh chị em trong cộng đồng đức tin. Khi cầu nguyện, chúng ta ý thức rằng mình thuộc về Chúa và cũng thuộc về nhau nữa. Sự thờ phượng hài lòng Đức Chúa Trời là sự thờ phượng trong sự hiệp một và trong tình yêu thương với các anh chị em trong Chúa.

Khi cầu nguyện chung, bạn có đang thờ phượng Chúa trong sự hiệp một với anh chị em trong Chúa không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã cứu con, ban cho con đặc ân trở nên con cái của Đức Chúa Trời và đem con vào gia đình của Ngài. Xin cho con yêu Chúa, yêu anh chị em mình và cùng nhau dâng lên Chúa sự thờ phượng vui lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top