Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2019


Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2019

Thi Thiên 100:1-5
Cả Trái Đất Ca Ngợi Chúa

“Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này kêu gọi ai ca ngợi Chúa? Vì sao chúng ta phải ca ngợi Chúa và ca ngợi Ngài bằng cách nào? Khi Hội Thánh hiệp một thờ phượng ca ngợi Chúa thì kết quả sẽ ra sao? Bạn có đang ca ngợi thờ phượng Chúa với cả tấm lòng vui mừng hay chỉ là nghi lễ, thói quen, và giả hình?

Thi Thiên 100 được dùng để kêu gọi cả trái đất bước vào trong sự thờ phượng ca ngợi Chúa. Chúa không muốn chỉ có con dân Ngài ca ngợi Ngài mà thôi, nhưng Ngài muốn cả thế giới đều cất tiếng reo mừng tôn ngợi Chúa (câu 1). Đó là lý do vì sao Chúa muốn chúng ta phải rao giảng Phúc Âm để nhiều người được cứu và cùng hiệp nhau bước vào sự thờ phượng, ca ngợi Chúa. Hãy tưởng tượng khung cảnh khi cả trái đất lớn tiếng ca ngợi Chúa thì thật tuyệt vời biết bao và Chúa sẽ vui đến dường nào!

Khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, đoàn dân đông tung hô chúc tụng Ngài nhưng những người Pha-ri-si lại bảo Chúa quở trách họ hãy im lặng, Chúa đã trả lời: “Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên” (Lu-ca 19:40). Chúa muốn nhắc cho họ biết rằng Chúa là Vua của Nước Trời và đáng được tôn ngợi, cho dù vật thể vô tri vô giác như đá cũng có thể tung hô uy quyền của Chúa.

Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng đáng nhận được mọi sự tôn quý và ca ngợi vì Ngài là Đấng Tạo Hóa sáng tạo nên muôn loài, trong đó có loài người chúng ta. Ngài cũng là Đấng Chăn hiền lành, luôn chăm sóc chúng ta (câu 3; Giăng 10:11). Ngài còn là Đấng nhân từ, thiện lành, và thành tín (câu 5). Vì thế, “chúng ta là dân của Ngài” thì càng phải hết lòng đồng tâm hiệp một cất tiếng reo mừng ca ngợi Chúa của chúng ta. Hội Thánh cần phải hiệp một nhau thờ phượng ca ngợi Chúa cách vui mừng để những người xung quanh thấy được Chúa là Đấng đáng được chúc tụng và họ cũng sẽ chạy đến ca ngợi Ngài.

Chúng ta có thể thờ phượng ca ngợi Chúa qua nhiều cách khác nhau như phục vụ Chúa cách vui mừng (câu 2a), ca hát tôn vinh Ngài (câu 2b), đầu phục Chúa vì Ngài là Đấng tạo dựng chúng ta (câu 3), cảm tạ, ca ngợi, và chúc tụng Danh của Ngài (câu 4). Trách nhiệm của mỗi Cơ Đốc nhân là phải hết lòng thờ phượng Chúa với thái độ vui mừng biết ơn Chúa vì Ngài là thiện, sự nhân từ và thành tín của Ngài còn đến đời đời (câu 5). Tinh thần hiệp một ca ngợi thờ phượng Chúa của Hội Thánh sẽ giúp nhiều người khác nhận biết Chúa và cùng đến tôn ngợi Ngài. Đó là điều Chúa mong muốn “cả trái đất sẽ cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!” (câu 1).

Bạn có kêu gọi hay khích lệ người khác bước vào sự thờ phượng ca ngợi Chúa không?

Lạy Chúa, xin nhắc con luôn hết lòng ca ngợi Chúa trong tinh thần vui mừng cùng với thái độ biết ơn, đầu phục Chúa. Nguyện qua sự thờ phượng Chúa của con có thể khích lệ nhiều người cùng đến tôn ngợi Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top