Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2019


Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2019

Giăng 4:19-24
Thờ Phượng Đấng Chúng Ta Biết

“Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết…” (câu 22a).

Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà Sa-ma-ri nhận biết Chúa Giê-xu là ai? Bà nói gì về sự thờ phượng của người Sa-ma-ri? Chúa Giê-xu cho biết thế nào là sự thờ phượng mà Chúa tìm kiếm? Bạn biết về Đấng mình đang thờ phượng như thế nào?

Từ Giu-đê đi về Ga-li-lê, Chúa Giê-xu chọn đi ngang qua Sa-ma-ri với mục đích đem sự cứu rỗi đến cho người Sa-ma-ri cũng như dạy họ về sự thờ phượng thật. Khi đang ngồi nghỉ chân bên giếng, Ngài gặp một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Sau một lúc trò chuyện với Chúa Giê-xu, người đàn bà Sa-ma-ri nói lên suy nghĩ của bà về Chúa, bà nhận biết Chúa là một nhà tiên tri (câu 19). Sau đó, bà đề cập đến sự thờ phượng trên núi của dân tộc bà (câu 20). Chúa Giê-xu chỉ cho bà thấy rằng dân tộc bà thờ phượng Đấng mà họ không hề biết (câu 22).

Thay vì đối diện với tội lỗi, bà bàn luận về sự khác nhau giữa tôn giáo của người Do Thái và người Sa-ma-ri. Bà không biết thờ phượng ai, thờ phượng ở đâu, và thờ phượng bằng cách nào! Chúa Giê-xu đã dạy cho người đàn bà Sa-ma-ri biết sự thờ phượng chân thật và hài lòng Đức Chúa Trời chính là sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật (câu 23). Ngài cũng khẳng định cho bà hiểu rõ bản thể của Đức Chúa Trời là thần. Vì thế, ai muốn thờ lạy Chúa cách thật lòng thì phải thờ phượng trong tâm linh và chân lý. Sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời tìm kiếm không phải ở nơi hình thức, khung cảnh, địa điểm hay con người mà chính là tấm lòng hướng về Chúa với cả tâm linh và trong chân lý Lời Ngài.

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân nghĩ rằng họ đang thờ phượng Chúa, nhưng lại không biết rõ bản thể của Chúa, cũng không hiểu đâu là sự thờ phượng mà Chúa ưa thích. Không phải mỗi Chúa Nhật chúng ta đến nhà thờ, hát thánh ca tôn vinh Chúa rồi cho rằng như thế là đủ cho sự thờ phượng Chúa! Chúa là Đấng Thần Linh, cho nên chúng ta phải thờ phượng Ngài bằng cả tâm linh và lẽ thật. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta khi thờ phượng Đức Chúa Trời phải biết rõ Ngài là ai cũng như xét lại chính mình xem có thờ phượng Chúa thật lòng với cả tâm thần và lẽ thật chưa. Khi tất cả con dân Chúa đều học biết Chúa rõ ràng và cùng thờ phượng Đấng chúng ta biết, thì lúc đó cả Hội Thánh sẽ cùng hiệp một với nhau thờ phượng Chúa với tâm thần và lẽ thật.

Bạn có đang thờ phượng Chúa trong tinh thần và thái độ biết Ngài là ai và Ngài muốn bạn làm gì không?

Lạy Chúa, xin giúp con gắn bó với Lời Chúa để con nhận biết Ngài một cách đúng đắn khi thờ phượng Ngài. Xin cho con biết rõ Đấng con đang thờ phượng và sự thờ phượng của con là sự thờ phượng mà Chúa ưa thích.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top