Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2019


Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2019

I Cô-rinh-tô 1:30-31
Sự Công Bình

“…Trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công Vụ 10:35).

Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời ban cho người “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” điều gì nữa? “Sự công bình” có ý nghĩa thế nào? Ai được Chúa xưng công bình? Bạn thực thi sự công bình như thế nào trong cuộc sống?

Sứ đồ Phao-lô cho biết, ngoài sự khôn ngoan, những ai ở trong Chúa Giê-xu Christ được Đức Chúa Trời kể là công bình (câu 30). Theo nghĩa thông thường, công bình là không thiên vị, ngay thẳng. Nhưng theo Kinh Thánh thì công bình hay công chính mô tả tình trạng không làm Đức Chúa Trời phiền lòng, không có tội lỗi và không phạm tội. Trong ý nghĩa đó thì cả nhân loại không ai đủ tiêu chuẩn để được gọi là người công bình. Kinh Thánh cũng đã khẳng định “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Thế nhưng, khi chúng ta ở trong Đấng Christ thì được nhận hưởng công giá cứu chuộc của Chúa Giê-xu, hay nói khác, những ai nhận biết mình là tội nhân, ăn năn, đón nhận ân sủng của Đức Chúa Trời thì được xưng công bình trước mặt Ngài (Rô-ma 3:24). Điều đó có nghĩa là những ai “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” thì sẽ nhận được sự công bình và trở nên người công bình trước mặt Đức Chúa Trời.

Chúng ta không cậy việc tuân giữ luật pháp để được gọi là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Song sau khi một người nhờ máu của Đấng Christ được xưng công bình, thì điều Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta phải thực hiện là làm điều công bình giống như Ngài. Thế nhưng trong xu hướng chung của xã hội ngày nay, liệu chúng ta có dám làm điều công bình, điều ngay thẳng như Chúa muốn hay không? Hay chúng ta cũng như bao người khác, với tinh thần “ai sao tôi vậy.” Người đời dùng tiền bạc, sự quen biết để đem lợi ích về cho bản thân mà không quan tâm đến lợi ích của người khác, thậm chí cướp đoạt lợi ích của người khác nữa, chúng ta cũng sẵn sàng làm như thế. Người khác hối lộ để có công việc tốt, sự phục vụ tốt, chúng ta cũng không ngần ngại để thực hiện chiêu thức “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.” Có lẽ chúng ta cần nghiêm túc để nhìn nhận rằng khi chúng ta bị cuốn theo xu hướng của thế gian cũng là lúc chúng ta quên đi lòng tin cậy Đức Chúa Trời, cùng trách nhiệm phải thực thi sự công bình như điều Chúa đã phán dạy. Ngài muốn chúng ta không phải chỉ đạt được địa vị công bình, nhưng còn phải “…trở nên tôi mọi của sự công bình…” (Rô-ma 6:18). Nghĩa là trách nhiệm thực thi sự công bình chi phối hoàn toàn mọi quyết định và hành động của chúng ta.

Là con của Đấng Công Bình, bạn đã thực thi sự công bình như thế nào trong cuộc sống?

Lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Xin giúp con không chỉ được xưng công bình nhưng cần làm sự công bình để trở nên giống Chúa mỗi ngày càng hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top