Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2019


Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2019

I Cô-rinh-tô 1:30-31
Ở Trong Đức Chúa Giê-xu Christ

“Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào thì một tội nhân được “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ”? Điều này cho thấy được ở trong Chúa là nhờ đâu? Ở trong Chúa Giê-xu Christ chúng ta nhận được những phước hạnh đặc biệt nào? Điều này có ý nghĩa như thế nào?

Kinh Thánh cho biết khi chúng ta còn sống trong sự lầm lạc của tội ác mình thì đồng nghĩa với việc chúng ta đang “xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài” (Cô-lô-se 1:21). Chính tội lỗi đã ngăn cách chúng ta với Đấng Tạo Hóa. Nhưng kể từ lúc Chúa Giê-xu Christ hoàn thành công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua sự chết của Ngài, thì khi tội nhân nhờ cậy vào công giá ấy sẽ có được một địa vị mới trước mặt Đức Chúa Trời và được “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” Khi chúng ta ở trong Chúa thì Chúa ở trong chúng ta, nghĩa là chúng ta nhận được sự tương giao với Đức Chúa Giê-xu qua sự chết của Ngài, một sự sống mới, một mối liên hiệp mới được ví sánh như nhánh nho nhận lấy nhựa sống từ gốc nho (Giăng 15:1-7).

Việc chúng ta được “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” hoàn toàn không do chúng ta khôn ngoan, nhân đức hơn người khác, hoặc do chúng ta chọn lựa, nhưng là “nhờ Ngài.” Chính nhờ sự thương xót của Đức Chúa Trời bằng lòng bày tỏ ơn Ngài cho chúng ta là những tội nhân. Ngài đã chọn chúng ta, ban cho chúng ta món quà tuyệt vời là được “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” Câu 30 khẳng định những phước hạnh đặc biệt như “sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” hoàn toàn ở trong Chúa Giê-xu, cho nên khi chúng ta được ở trong Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta được hưởng trọn những phước hạnh đó. Chúng ta được sống trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (câu 24), được xưng công chính nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, được thánh hóa và thực nghiệm cuộc sống thánh khiết mỗi ngày, chúng ta nhận được sự cứu chuộc trong hiện tại và cả trong tương lai đời đời. Song nếu một người còn ở trong địa vị cũ, nghĩa là không “ở trong” Chúa, không vâng phục chân lý nhưng đi theo sự không công bình thì chỉ được dành sẵn cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:8). Chỉ khi chúng ta “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” thì chúng ta mới kinh nghiệm được một đời sống sung mãn, một sự đổi mới trong tâm linh, một đời sống bình an tuyệt vời và một sự cứu chuộc trọn vẹn.

Hiện bạn đang ở địa vị nào trước mặt Đức Chúa Trời? Bạn đã trải nghiệm đời sống phong phú khi được “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” chưa?

Tạ ơn Chúa đã ban ân sủng để con được sống trong địa vị mới, xin giúp con luôn vâng phục Chúa để con kinh nghiệm được đời sống sung mãn mà Ngài đã hứa ban cho những ai “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top