Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2019


Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2019

Gióp 34:34-37
Lời Buộc Tội Kinh Khủng

“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu buộc tội ông Gióp như thế nào? Lời buộc tội ấy vấp phải những sai lầm nào? Bạn nên nói điều gì khi đến với anh chị em mình trong hoạn nạn?

Ông Ê-li-hu kết thúc phần phát biểu của ông bằng lời buộc tội kinh khủng đối với ông Gióp. Ông lên án ông Gióp thiếu hiểu biết, kém khôn ngoan (câu 34). Ông nói ông Gióp là người ngạo mạn, không chịu ăn năn và phản nghịch Đức Chúa Trời (câu 37). Cụm từ “vỗ tay mình tại giữa chúng tôi” không mang ý nghĩa tán thưởng như trong xã hội ngày nay, nhưng có ý nghĩa cười nhạo và khinh bỉ. Ông Ê-li-hu cho rằng ông Gióp chống nghịch với người và cũng chống nghịch ngay cả với Chúa. Sau khi liệt kê các tội của ông Gióp, ông Ê-li-hu kết luận với lời buộc tội kinh khủng: “Tôi nguyện cho Gióp bị thử thách đến cùng, bởi vì người có đáp lời như kẻ ác” (câu 36). Ông Ê-li-hu nghĩ rằng hình phạt nặng hơn sẽ giúp cho ông Gióp chấp nhận ăn năn tội để được Chúa giải cứu. Thật ra, ông Ê-li-hu đã không hiểu rõ và không công bằng khi buộc tội ông Gióp, vì ông Gióp không cho rằng tất cả sự hoạn nạn, đau thương đều không liên quan đến tội lỗi. Ông Ê-li-hu càng không nên nói ra những lời kinh khủng như vậy khi ông Gióp đang phải chịu thử thách lớn dường ấy.

Không phải tất cả hoạn nạn thử thách con người gánh chịu đều là hậu quả của tội lỗi. Khi thấy một người mù từ thuở sinh ra, các môn đệ hỏi Chúa Giê-xu: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sinh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người” (Giăng 9:2-3).

Chúa Giê-xu đến thế gian “chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Giăng 3:17). Chúa có chương trình và mục đích của Ngài mà con người chúng ta không thể hiểu thấu. Chúng ta cần học theo Chúa, thay vì dùng sự khôn ngoan của mình để buộc tội, lên án, hay chê trách anh chị em mình, chúng ta hãy có thái độ và hành động yêu thương đối với họ. Chúa muốn chúng ta đem tình yêu của Chúa đến cho người khác trong mọi hoàn cảnh. Nếu có vài lời khuyên anh chị em mình, cũng phải nói những lời tốt đẹp, yêu thương, và gây dựng. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe” (Ê-phê-sô 4:29 BTTHĐ).

Lời nói của bạn đem lại kết quả như thế nào đối với những người trong hoạn nạn?

Cảm tạ Chúa đã yêu thương và chết đền tội cho con. Xin cho con trái tim nhân hậu của Chúa để nâng đỡ anh chị em con trong những khó khăn, hoạn nạn mà họ đang chịu đựng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 60.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top