Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2019


Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2019

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22
Chúa Dẫn Đường

“Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã dẫn dân Ngài vào xứ Ca-na-an như thế nào? Tình Chúa và tình người được thể hiện trong phân đoạn Kinh Thánh này ra sao? Chúa đang dẫn dắt bạn từng ngày như thế nào?

Khi ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời không dẫn dân Ngài theo con đường ngắn nhất; thay vì đưa tuyển dân đi trực tiếp từ Ai Cập đến đất hứa Ca-na-an, Ngài đã đưa họ đi vòng trong hoang mạc về hướng biển Đỏ để tránh chiến sự với người Phi-li-tin. Nếu Chúa không dẫn dắt chúng ta đi con đường tắt để đến mục tiêu thì chúng ta chớ phàn nàn. Hãy sẵn lòng đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Vì Chúa toàn tri nhìn thấy suốt hành trình của chúng ta, Ngài biết con đường nào tốt nhất để dẫn chúng ta đến bến bờ bình an.

Đức Giê-hô-va đi trước dân Chúa trong hành trình vào đất hứa, trụ mây và trụ lửa giúp dân Chúa biết rằng Ngài luôn hiện diện và cùng đi với họ trong suốt hành trình. Trụ mây dẫn đường ban ngày, trụ lửa soi sáng ban đêm. Nhờ vậy dân Chúa có thể di chuyển cả ngày lẫn đêm (câu 21). Ngài đã gìn giữ, ban mọi nhu cầu cần thiết, chăm sóc từng bước chân của họ. Trong bóng cánh Ngài, dân Chúa được ấm áp bởi sự chăm sóc chu đáo và ngọt ngào của tình Cha! Ngày nay, Đức Chúa Trời dẫn dắt con dân Chúa qua Lời Ngài trong Kinh Thánh. Ngài cũng ban cho chúng ta Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật để giúp chúng ta hiểu đúng Kinh Thánh, nhắc chúng ta nhớ lời Ngài trong từng hoàn cảnh cụ thể (Giăng 14:26). Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hướng dẫn rõ ràng và nếm trải tình Cha ngọt ngào khi chúng ta xây dựng mối liên hệ mật thiết với Chúa; tìm kiếm Lời Chúa ngày và đêm, quỳ gối nguyện cầu và thuận phục sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh như các con cái hay vâng lời.

Một hình ảnh thật cảm động trong phân đoạn Kinh Thánh này là hình ảnh ông Môi-se dời hài cốt của ông Giô-sép theo mình như lời người Ít-ra-ên đã thề hứa với ông Giô-sép 400 năm trước. Bởi đức tin, ông Giô-sép biết chắc Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng tuyển dân và sẽ dẫn họ vào miền đất hứa. Ông Giô-sép mong ước được đồng đi với tuyển dân dù ông chỉ còn là nắm xương tàn. Dân của Chúa cũng trọn tình vẹn nghĩa với ông Giô-sép và đã hoàn thành tâm nguyện của ông. Tâm hồn người xa xứ luôn hướng về quê hương xứ sở của mình, mong ước được ở cùng dân tộc mình. Chúng ta cũng chỉ là khách bộ hành trên đất (Hê-bơ-rơ 11:13). Bởi đức tin, chúng ta tin chắc rằng trong ân sủng và sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta sẽ bước vào quê hương trên trời, gặp Cha yêu thương ở cuối con đường trần thế.

Bạn có luôn vâng theo sự dẫn dắt của Chúa mỗi ngày không?

Tạ ơn Chúa vì sự dẫn dắt của Chúa qua Kinh Thánh và Thánh Linh Ngài trong cuộc sống con! Xin giúp con cứ khát khao Lời Chúa, trông cậy sức lực từ nơi Ngài để về bến bờ bình an, được an nghỉ trong tình yêu đời đời của Cha.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 59.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top