Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2019


Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2019

Giê-rê-mi 13:1-2, 11
Đai Lưng và Người Chủ

“Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi Thiên 16:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi là phải thực hiện điều gì? Mệnh lệnh này có ý nghĩa như thế nào? Mối liên hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời được gắn bó, thân thiết với nhau ra sao?

Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi hãy đi mua cho ông một cái đai bằng vải gai và sau đó Tiên tri Giê-rê-mi phải thắt đai gai vào người. Hình ảnh về hành động mà Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện mang một ý nghĩa thật sinh động và sâu sắc. Vải gai thường được nhắc đến trong các sách Cựu Ước, đây là một loại vải được dệt ra từ cây lanh và hầu hết được nhập từ Ai Cập. Đó là sản phẩm quý giá, đắt tiền thường được dùng để biếu tặng cho những người thân thương, Cựu Ước ghi lại quy định về trang phục của thầy tế lễ từ áo, mũ, và đai đều phải sử dụng hoàn toàn bằng loại vải quý này (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:39). Ngoài ra những bức màn và rèm cửa trong đền tạm cũng được Đức Chúa Trời quy định dệt bằng vải gai mịn (Xuất Ê-díp-tô Ký 26:1, 31, 36). Và thường tìm thấy trong cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước loại vải này liên quan đến những con người đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt để nói lên sự thánh khiết, biệt riêng, và công bình (Ma-thi-ơ 27:59; Khải Huyền 19:8)… Tuy nhiên, ngoài những đặc điểm nổi bật từ chất liệu của đai lưng mà Tiên tri Giê-rê-mi đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va thực hiện, còn một ý nghĩa lớn lao cho hình ảnh này nữa được nói đến trong câu 11a “Đức Giê-hô-va phán: Như cái đai dính vào lưng người, thì Ta khiến cả nhà Ít-ra-ên và cả nhà Giu-đa dính vào Ta cũng vậy.”

Đức Giê-hô-va dùng hình ảnh cái đai lưng gắn bó, gần gũi với người mang nó là để bày tỏ điều Ngài mong muốn nơi tuyển dân của Ngài. Chúa muốn họ cũng sẽ gắn bó thân thiết, không chia lìa với Ngài y như thế. Mục đích Chúa muốn họ “…làm một dân tộc, một danh xưng, một lời ca ngợi, một niềm vinh dự cho Ta,” song phản ứng của cả nhà Ít-ra-ên và cả nhà Giu-đa là “không chịu lắng nghe” (câu 11b BTTHĐ).

Có lẽ chúng ta ai cũng nhận biết rằng được ở trong Chúa là phước hạnh nhất, tuy nhiên không ít lần và bằng nhiều cách thể hiện khác nhau, chúng ta thường hay chọn nếp sống xa cách Đức Chúa Trời, không muốn làm theo điều răn của Ngài truyền dạy, không tìm kiếm những điều làm Ngài vui lòng, mà chỉ muốn chiều theo tư dục là những điều khiến chúng ta ngày càng xa cách Chúa. Lòng mong muốn và hành động của chúng ta thường trái ngược nhau nên không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời và nhận được phước hạnh Ngài ban cho.

Khát khao được đời sống có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua nếp sống của bạn mỗi ngày như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương con và luôn muốn con được ở bên Ngài! Xin cho con luôn ý thức và bày tỏ quyết tâm yêu mến và sống vui lòng Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 48.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top