Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2019


Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2019

Gióp 34:21-30
Đức Chúa Trời Toàn Tri

“Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện” (Châm Ngôn 15:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ về Đức Chúa Trời Toàn Tri ra sao? Học biết Chúa là Đấng Toàn Tri, ảnh hưởng thế nào đến đời sống bạn?

Ông Ê-li-hu chứng minh cho mọi người rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri (câu 21-30). Khi Chúa là Đấng Toàn Tri, thì dù con người có che giấu trong nơi tối tăm, Ngài vẫn thấy hết mọi đường lối, việc làm của con người (câu 21-22). Khi Chúa là Đấng Toàn Tri thì sự đoán xét của Chúa luôn đúng dù Ngài không cần người làm chứng hay hỏi cung. Khi nghe ông Gióp ao ước muốn gặp Chúa để giải bày duyên cớ của ông trước Chúa (xem Gióp 23:1-9), ông Ê-li-hu cho rằng điều ông Gióp ước ao là không cần thiết vì “Khi Đức Chúa Trời phán xét loài người, thì chẳng khiến họ đến trước mặt Ngài hai lần đặng tra xét” (câu 23). Chúa biết mọi mưu tính, những việc gian ác của người cường quyền. Chúa thấy người nghèo khổ bị ức hiếp và “nghe tiếng kêu la của người bị gian truân” (câu 28). Vì Chúa biết công việc của người ác nên Ngài đánh đổ, tiêu diệt, và ngăn trở âm mưu của họ (câu 25). Chúa ban sự bình an cho người bị ức hiếp và cho dân tộc bị áp bức (câu 29). Chúa biết con đường người ác và hậu quả của người ác là phải chịu diệt vong.

Đôi khi chúng ta cũng như ông Gióp ngày xưa, đối diện với những hoạn nạn đau thương tột cùng, chúng ta cũng thắc mắc như ông rằng, không hiểu vì sao chúng ta phải chịu hoạn nạn, đau thương như vậy. Đôi khi chúng ta cũng buồn phiền, than vãn như ông Gióp: “Chúa chà nát tôi, thêm tôi tì vít, khiến tôi no đầy vít tích vô cớ” (Gióp 9:17-18), và rồi nhiều người trong chúng ta lui dần trong đức tin, rời xa Chúa, và sống trong nỗi đau buồn, cay đắng. Trong những chương sau của sách Gióp, chúng ta sẽ thấy Chúa biết rõ hoàn cảnh của ông Gióp và Ngài luôn đi cùng, giải cứu, và ban phước cho ông. Chính ông Gióp thưa với Chúa rằng: “Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết” (Gióp 42:3).

Nhân ngày Từ Phụ, chúng ta cùng suy ngẫm về công ơn của các người cha: “Công cha như núi Thái Sơn.” Công cha sinh thành, dưỡng dục. Làm cha, ai cũng cố gắng hiểu biết, yêu thương, và dạy dỗ con cái. Nhưng con càng lớn, học càng cao, đi càng xa, thì những người cha càng không thể kiểm soát, hiểu biết, và thông cảm với con nhiều nữa. Cầu xin Chúa cho những người cha cầu nguyện cho các con nhiều hơn, hướng dẫn các con đến với Đức Chúa Trời Toàn Tri, cũng là Đấng Toàn Năng. Chúa sẽ chỉ dạy và bảo vệ con cái chúng ta và bản thân chúng ta đời đời.

Bạn đã phó thác đời sống mình, và dâng các con mình lên Chúa Toàn Tri chưa?

Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình con và đi cùng chúng con trong mọi lúc mọi nơi. Xin Chúa cho gia đình con luôn tin và phó thác đời sống con cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 46.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top