Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2019


Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2019

Giăng 18:33-38
Số Phận Đời Đời của Mỗi Người

“Này, vì sao Ta đã sinh và vì sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng Ta” (câu 37b).

Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến những câu hỏi và câu trả lời của Tổng đốc Phi-lát với Chúa Giê-xu như thế nào? Ai là bị cáo thật sự trong phiên tòa này? Chúa giải thích cho ông Phi-lát về lẽ thật nào qua câu 36-37? Số phận đời đời của mỗi người tùy thuộc vào điều gì?

Các thầy thông giáo và các trưởng lão tố cáo Chúa Giê-xu là “tay gian ác,” nhưng dường như ông Phi-lát chẳng quan tâm mà chỉ chú ý đến vấn đề chính trị thôi nên ông thắc mắc không biết Chúa có phải là vua người Giu-đa không. Ông đã nhắc đến từ “vua” ba lần (câu 33, 37, 39). Khi Chúa hỏi ông tự mình nói điều đó hay ai khác nói cho ông hay về Chúa, thì ông tránh né trả lời mà quay lại hỏi Chúa đã làm gì mà họ muốn giết Chúa? Chúa Giê-xu kéo ông trở lại vấn đề Chúa là vua nhưng không phải là vua hạ giới, Nước Ngài không ở thế gian này. Nếu là vua thế gian thì thuộc hạ của Ngài đã chiến đấu để bảo vệ Ngài không bị bắt. Ông Phi-lát nghe vậy liền hỏi: “Thế thì ngươi là vua sao?” Chúa đáp: “Thật như lời, Ta là Vua. Này, vì sao Ta đã sinh và vì sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng Ta” (câu 37). Nghe vậy, ông hỏi một câu có ý mỉa mai cho thấy sự cứng lòng của ông với chân lý: “Lẽ thật là cái gì?”

Chúa Giê-xu là Vua Thiên Đàng, Vương Quốc của Ngài là Vương Quốc thuộc linh. Ngài là Vua muôn vua. Dù đang đứng trước mặt Tổng đốc Phi-lát, quan chức của nước trần gian, nhưng Chúa không còn là một bị cáo mà Ngài chính là Quan Tòa đang công bố lẽ thật của Nước Trời. Dù hiểu hay không thì ông Phi-lát vẫn phải chịu trách nhiệm về quyết định của ông trước Chúa và sự thờ ơ với lẽ thật. Trong câu 37, Chúa Giê-xu cho thấy nhân tính của Ngài bằng cụm từ “vì sao Ta đã sinh”; và Ngài cũng khẳng định thần tính của Ngài khi Ngài nói thêm cụm từ “và vì sao Ta đã giáng thế.” Chúa giáng sinh làm người là để làm chứng cho lẽ thật “…Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành” (Mác 1:15 BTTHĐ). Những ai thuộc về lẽ thật này thì sẽ nghe và tin Chúa Giê-xu.

Lẽ thật tức chân lý, là điều Chúa Giê-xu đã bày tỏ rõ ràng khi Ngài giáng sinh làm người. Những ai không nhận biết lẽ thật thì thật là bất hạnh. Và cũng thật bất hạnh hơn khi chúng ta đã nhận biết lẽ thật nhưng không quan tâm và không sống theo lẽ thật. Số phận đời đời của mỗi người tùy thuộc thái độ của người đó đối với Chúa Giê-xu là đường đi, lẽ thật và sự sống.

Bạn có quan tâm và sống theo lẽ thật được bày tỏ trong Kinh Thánh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã lìa bỏ ngôi vinh quang, giáng sinh làm người để cứu con, cho con thuộc về lẽ thật và được nghe tiếng Ngài phán mỗi ngày. Xin cho con luôn lắng nghe tiếng Chúa và sống theo lời Ngài dạy.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 45.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top