Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2019


Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2019

I Cô-rinh-tô 12:13
Vì Sao Tôi Thuộc Về Hội Thánh?

“Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (câu13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết mỗi chi thể được đem vào Thân Thể bằng cách nào? Vì sao ông đề cập đến những thành phần khác nhau trong Hội Thánh? Chúa Thánh Linh đóng vai trò nào trong sự hiệp một của Hội Thánh? Câu Kinh Thánh này cho bạn cái nhìn mới nào về Hội Thánh?

Trong chức vụ dọn đường cho Chúa Giê-xu, ông Giăng Báp-tít đã nói về phép báp-tem của ông và của Chúa Giê-xu như sau: “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa” (Ma-thi-ơ 3:11). Điều đó có nghĩa là mỗi người khi nhận được sự cứu rỗi sẽ được Chúa Giê-xu làm báp-tem bằng Chúa Thánh Linh, và tại đây, Sứ đồ Phao-lô nói rằng chính báp-tem bằng Chúa Thánh Linh đem một người được cứu rỗi vào trong Thân Thể của Đấng Christ. Đây là công việc của Chúa Giê-xu qua Chúa Thánh Linh, con người hoàn toàn không dự phần vào công việc này.

Chúng ta, những người tin nhận Chúa Giê-xu, được đem vào mối tương giao trong Thân Thể Đấng Christ qua việc nhận báp-tem bằng Chúa Thánh Linh. Điều đó có nghĩa là chúng ta không tạo nên sự tương giao trong Thân Thể Chúa, nhưng là chúng ta được đem vào và kinh nghiệm những phước hạnh của mối tương giao đó. Hơn thế nữa, chúng ta không chỉ “chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh” mà còn “chịu uống chung một Thánh Linh nữa,” nghĩa là Chúa Giê-xu không chỉ làm báp-tem cho chúng ta bằng Chúa Thánh Linh để đem chúng ta vào Hội Thánh, nhưng còn ban Chúa Thánh Linh để ở với chúng ta và với Hội Thánh. Nói cách khác, Chúa Giê-xu không chỉ đem chúng ta vào Hội Thánh mà còn nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta và của Hội Thánh qua sự hiện diện và công vệc của Chúa Thánh Linh.

Dù chúng ta là ai, là người Giu-đa biết Luật Pháp, hay người Gờ-réc là Dân Ngoại không biết Luật Pháp, dù là nô lệ hay người tự do, thì tất cả chúng ta đều được đem vào Hội Thánh và được nuôi dưỡng trong mối tương giao của Hội Thánh bởi chính Chúa Giê-xu. Điều này nghĩa là mỗi chúng ta đều như nhau trong Hội Thánh vì tất cả những gì chúng ta có được trong Hội Thánh đều là kết quả của sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Tất cả nhận thức trên phải đem chúng ta đến với lòng biết ơn Chúa, biết trân quý Hội Thánh của Chúa, biết khiêm nhường trước Chúa và trước những anh chị em khác để tất cả chúng ta sống hiệp một với nhau.

Bạn có ý thức vì sao bạn được thuộc về Hội Thánh Chúa không?

Cảm tạ Chúa vì đã đem con vào Hội Thánh của Ngài. Cảm tạ Chúa Thánh Linh là Đấng đang hiện diện trong con và ban sự sống Ngài cho con. Xin cho con biết yêu quý Hội Thánh và hết lòng gây dựng sự hiệp một trong Hội Thánh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 40.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top