Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2019


Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2019

I Cô-rinh-tô 12:19-26
Cần Có Nhau và Chăm Sóc Nhau

“Nếu chỉ có một chi thể mà thôi,thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân” (câu 19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Chúa ban những mệnh lệnh nào về mối liên hệ hỗ tương trong thân Chúa? Con dân Chúa cần làm gì để góp phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô dạy Cơ Đốc nhân phải tôn trọng anh chị em của mình trong Hội Thánh, vì mỗi người đều cần có nhau, mỗi người đều cùng dự phần làm cho thân thể của Chúa được mạnh mẽ. Thân thể chúng ta có nhiều loại tế bào: tế bào thần kinh, tế bào máu, tế bào bắp thịt, tế bào da… và mỗi loại tế bào có chức năng riêng. Thân thể hoạt động hữu hiệu, hài hòa khi mỗi tế bào vận hành theo chức năng đã được tạo nên. Khi các tế bào không vận hành đúng với chức năng của nó, thì thân thể bị bệnh tật.

“Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu” (câu 26a). Khi một bộ phận trong thân thể chúng ta bị tổn thương, toàn thân chúng ta bị ảnh hưởng. Khi tay chúng ta bị đau, sưng lên, cả thân chúng ta cảm thấy đau đớn. Chúng ta làm đủ cách để săn sóc cánh tay bị đau nhức, cho sớm được lành. Điều này minh họa cho hình ảnh Hội Thánh Chúa có mối liên hệ hỗ tương và con dân Chúa chăm sóc lẫn nhau (câu 24-26). Trong Hội Thánh khi một người bị tổn thương, cả Hội Thánh đau buồn và phải tìm cách an ủi, xoa dịu. Hội Thánh phải là nơi Cơ Đốc nhân quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Chúa ban nhiều mệnh lệnh về mối liên hệ hỗ tương trong thân Chúa. Chúng ta phải yêu thương nhau (Giăng 13:34), kính nhường nhau (Rô-ma 12:10), hòa thuận nhau (Rô-ma 12:16), chấp nhận nhau (Rô-ma 15:7), khuyên bảo nhau (Rô-ma 15:14), phục vụ lẫn nhau (Ga-la-ti 5:13), chịu đựng nhau (Ê-phê-sô 4:2), thương cảm nhau (Ê-phê-sô 4:32), thuận phục nhau (Ê-phê-sô 5:21), khích lệ nhau sống yêu thương và làm việc tốt (Hê-bơ-rơ 10:24). Đây là điều Chúa muốn mọi con dân Chúa trong Hội Thánh làm cho nhau. Chúng ta cần lắng nghe và nhìn thấy nhu cầu của anh chị em mình trong Hội Thánh là gì, và cầu xin Chúa sử dụng chúng ta cho những nhu cầu Chúa cho chúng ta nhìn thấy.

Đức Chúa Trời đã định mỗi chúng ta đều là phần chi thể cần thiết trong Thân Thể Chúa là Hội Thánh, cho nên điều Cơ Đốc nhân cần làm là nhìn xem Chúa và phục vụ Chúa trong khả năng và ân tứ Chúa ban cho mình. Nếu ai trong chúng ta chưa chọn nơi nào làm Hội Thánh nhà của mình, hãy xin Chúa hướng dẫn để gia nhập một Hội Thánh địa phương. Nếu ai đã là thành viên của một Hội Thánh, hãy xin Chúa hướng dẫn để góp phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh của mình.

Bạn thường làm gì khi Chúa cho nhìn thấy nhu cầu của anh chị em trong Hội Thánh?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài cho con có anh chị em trong đức tin và có cơ hội dự phần gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh của Ngài. Xin cho con ý thức mỗi người cần có nhau và hết lòng chăm sóc nhau để Hội Thánh được vững mạnh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 32.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top