Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2019


Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2019

Giăng 18:19-24
Buổi Thẩm Vấn Đầu Tiên

“Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đệ Ngài và đạo giáo Ngài” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận định thế nào về ý đồ gài bẫy Chúa và tính bất hợp pháp của cuộc thẩm vấn đầu tiên? Tại sao người ta vả Chúa? Chúa đáp lại ra sao? Người có chức vụ cần sống thế nào để nhận được sự tôn trọng?

Buổi thẩm vấn đầu tiên ngay trong đêm Chúa bị bắt diễn ra tại nhà của Thầy Cả Thượng phẩm An-ne. Thật ra ông đã bị chính quyền La Mã lật đổ nhưng vì chức thầy cả thượng phẩm là chức vụ suốt đời nên người ta vẫn gọi ông bằng chức danh ấy. Trước đó, các giới chức tôn giáo nhiều lần tìm cách gài bẫy Chúa về lời nói nhưng tất cả đều thất bại. Giờ đây, chính ông An-ne đích thân tra hỏi Chúa về hai vấn đề: Thứ nhất, về các môn đệ để có cớ cáo buộc Ngài về lãnh vực chính trị, quy tụ lực lượng tạo phản. Thứ hai, về giáo huấn của Chúa để tìm cớ buộc tội Ngài về lãnh vực tôn giáo, chống nghịch Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã trả lời: “Ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ; Ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ, là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chứ Ta chẳng từng nói kín giấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi Ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe Ta nói điều chi với họ; những kẻ đó biết điều Ta đã nói” (câu 20-21). Có lẽ do Chúa không trả lời trực tiếp mà còn hỏi ngược lại cớ sao ông lại hỏi tôi, nên một thuộc hạ đứng gần đó vả Chúa với lý do Ngài dám nói năng với thầy cả thượng phẩm thiếu tôn kính như vậy!

Chúa Giê-xu không chống đối nhưng Ngài biết rõ đây là cuộc thẩm vấn bất hợp pháp với ý đồ xấu. Ông An-ne không phải là thầy cả thượng phẩm đương nhiệm, lại thẩm vấn Chúa vào ban đêm tại nhà riêng mà không cần nhân chứng, hỏi hai câu hỏi mang tính gài bẫy Chúa. Chúa bị vả vào mặt không phải vì Chúa nói hay làm điều sai nhưng vì câu trả lời không đúng ý họ. Họ đòi Chúa phải tôn trọng thầy cả thượng phẩm nhưng chính người mang chức vụ cao quý đó lại làm điều sai trái. Chúa đang thi hành chức vụ với thân vị con người, Ngài sẵn sàng chịu thương khó, chịu chết để hoàn thành kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Nhưng khi đứng trước những người có quyền cao chức trọng mà lời nói và việc làm đều sai trái thì Ngài không im lặng. Chúa đã vạch trần cho họ thấy: “Ví thử Ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho Ta xem; nhược bằng Ta nói phải, làm sao ngươi đánh Ta?” (câu 23). Cuộc thẩm vấn thất bại nên ông An-ne sai giải Chúa đến ông Cai-phe là thầy cả thượng phẩm đương nhiệm.

Khi một người có chức vụ dù cao đến đâu, nhưng nếu sống sai thì cũng khó lòng bắt người khác tôn trọng. Chỉ khi tư cách và nếp sống đạo đức được tôn trọng thì chức vụ mới được tôn trọng.

Bạn quan tâm đến tư cách và nếp sống đạo đức theo Lời Chúa dạy hay quan tâm chức vụ?

Lạy Chúa, xin cho con luôn gắn bó với Lời Chúa để từ lời nói đến việc làm của con luôn đẹp lòng Ngài và Danh Chúa được tôn vinh qua nếp sống của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top