Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2019


Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2019

Phi-líp 4:4
Hiệp Một và Vui Mừng

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”

Câu hỏi suy ngẫm: Cho dù đối diện với nhiều nan đề, Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra mệnh lệnh nào? Làm thế nào thực hiện được mệnh lệnh này? Sự hiệp một trong Hội Thánh có mối quan hệ hỗ tương nào với mệnh lệnh này?

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn” là một mệnh lệnh ở thì hiện tại, có nghĩa niềm vui phải là một trạng thái liên tục trong đời sống Cơ Đốc. Nói cách khác, Cơ Đốc nhân phải thực hành sự vui mừng như một thói quen hằng ngày. Dù chỉ là một mệnh lệnh gói gọn trong bảy từ nhưng thật khó thực hiện! Sứ đồ Phao-lô đang nói về sự vui mừng ngay sau khi đề cập đến những bất hòa của hai tín hữu trong Hội Thánh! (Phi-lip 4: 2-3). Điều này chứng tỏ rằng niềm vui thật không tùy thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài nhưng là kết quả của một đời sống “trong Chúa” và là bông trái của Chúa Thánh Linh. Chúng ta đã được dạy rằng phải đứng vững “trong Chúa” (câu 1), phải hiệp một ý “trong Chúa” (câu 2), và tại đây, chúng ta chỉ có thể vui mừng khi ở “trong Chúa” (câu 4). Mối liên hệ chặt chẽ với Chúa Giê-xu là trung tâm của đời sống Cơ Đốc.

Sự hiệp một và vui mừng giúp Cơ Đốc nhân “đứng vững trong Chúa” giữa những thử thách, đau khổ, và chiến trận thuộc linh, hay nói ngược lại, việc “đứng vững trong Chúa” đem đến cho Cơ Đốc nhân sự hiệp một, và vui mừng như là bông trái của Chúa Thánh Linh. Khi một người nuôi dưỡng mối tương giao lành mạnh với Đức Chúa Trời và với anh chị em thì chính Chúa Thánh Linh sẽ hành động và sản sinh ra bông trái vui mừng.

Chúng ta thường tìm niềm vui từ chính mình, từ những nỗ lực, và từ hoàn cảnh bên ngoài, do đó chúng ta thường thất vọng khi những điều chúng ta mong muốn không được đáp ứng. Nhưng một đời sống càng ở trong Chúa, càng hiểu biết Chúa, càng đứng vững trong Chúa, thì sự vui mừng càng đầy tràn trong đời sống và tâm trí của người đó. Chính vì vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng “luôn luôn” khi nuôi dưỡng mối tương giao gần gũi, khắng khít, và yêu thương với Đức Chúa Trời, khi chúng ta làm đầy tâm trí bằng Lời Chúa và thực hành Lời Chúa, và khi chúng ta gây dựng những mối liên hệ lành mạnh với anh chị em cùng niềm tin.

Sự vững vàng trong Chúa, cùng với sự hiệp một và sự vui mừng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nói về mối liên hệ này, D. A. Carson viết trong quyển giải nghĩa thư Phi-líp như sau: “Đức Chúa Trời biết rõ rằng một tín hữu cẩn thận làm theo mệnh lệnh này không thể là một người nói hay xấu người khác hoặc ngồi lê đôi mách. Tín hữu ấy cũng không thể là người kiêu ngạo thuộc linh hay tràn đầy tự phụ, không thể nham hiểm hay không cầu nguyện, không thể là một người phàn nàn kinh niên hay cay đắng triền miên.”

Bạn có luôn đứng vững, hiệp một, và vui mừng trong Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Ngài, yêu anh chị em cùng niềm tin, để qua đó con có thể kinh nghiệm niềm vui của Ngài tràn ngập trong lòng con luôn luôn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top