Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2019


Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2019

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:21-28
Làm Y Như Lời Chúa Dạy

“Dân Ít-ra-ên bèn cúi đầu lạy, rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc giữ lễ Vượt Qua truyền đến toàn dân Ít-ra-ên được dân Chúa thực hiện như thế nào? Điều gì giúp tuyển dân có thể làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng hai ông Môi-se và A-rôn? Bạn được nhắc nhở gì trong việc sống Phúc Âm và rao truyền Phúc Âm?

Thời điểm vượt qua đang được đếm ngược từng giờ từng phút trong ngày cuối cùng (câu 21-22). Ông Môi-se và ông A-rôn nhóm họp các trưởng lão Ít-ra-ên truyền cho họ hai mệnh lệnh chính yếu: Thứ nhất, giết con sinh, bôi máu lên cột và mày cửa, mọi người phải ở trong nhà cho đến sáng hôm sau để được an toàn (câu 21-23). Thứ hai, tiếp tục giữ lễ Vượt Qua hằng năm khi họ đã đến trong đất hứa, dạy dỗ con cháu để tưởng nhớ và biết ơn Chúa về sự giải cứu của Ngài (câu 25-27).

Người Ít-ra-ên đã được báo trước về việc chuẩn bị con sinh trong ngày mùng mười tháng giêng, và đến ngày mười bốn tháng giêng toàn dân Ít-ra-ên phải giết con sinh để làm lễ Vượt Qua (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3-11). Trong vòng thời gian gấp rút này, ông Môi-se và ông A-rôn đã nhắc nhở, thông truyền cho tất cả dân Chúa, trong đó có khoảng sáu trăm ngàn người đàn ông chưa kể phụ nữ và trẻ con (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37). Chắc chắn họ phải có một kế hoạch tổ chức rất khoa học để mệnh lệnh này phải đến với từng gia đình người Ít-ra-ên. Ông Môi-se và ông A-rôn nhóm họp các trưởng lão, và các trưởng lão có trách nhiệm nhóm họp với những người đại diện vùng miền, đến các trưởng tộc, gia đình. Mỗi người đưa tin không thể lưỡng lự nhưng phải gấp rút để cứu mạng sống người thân của mình. Để thông tin không bị sai lạc khi truyền qua nhiều người, mỗi người đưa tin cũng phải hết sức chú ý truyền đạt một cách chính xác cho nhau.

“Người Ít-ra-ên đã cúi đầu lạy, rồi đi ra ngoài làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn” (câu 28). Dân Chúa đã làm y theo lời Chúa dạy vì ông Môi-se và ông A-rôn cùng các lãnh đạo trong Ít-ra-ên là những người kính sợ Chúa và yêu thương dân Chúa hết lòng. Họ sốt sắng làm việc Chúa giao phó với tinh thần trách nhiệm cao. Toàn dân Chúa đều nhận biết Chúa và tình yêu Chúa dành cho họ. Mọi người tin vào lời Chúa phán hứa và hết lòng vâng theo mệnh lệnh Chúa truyền.

Mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay cũng được Chúa kêu gọi làm đại sứ của Nước Trời, sống với niềm tin và truyền bá Phúc Âm. Trước hết, chúng ta cần phải sống Phúc Âm, kinh nghiệm Phúc Âm, học biết Phúc Âm rõ ràng, chính xác, và không trễ nãi trong việc rao truyền Phúc Âm để cứu tội nhân đang bị đùa đến sự chết đời đời.

Bạn có làm y theo mệnh lệnh Chúa truyền “hãy làm chứng về Ta” chưa?

Lạy Chúa, xin cho con luôn kính sợ Chúa, biết ơn Ngài và yêu thương tội nhân. Xin giúp con luôn sống với niềm tin và không trễ nãi trong việc làm chứng về Chúa cho người chưa biết Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top