Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2019


Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2019

Gióp 33:23-24
Đấng Trung Bảo

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (I Ti-mô-thê 2:5-6a).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu suy nghĩ về Đấng Trung Bảo ra sao? Đấng Trung bảo có nhiệm vụ gì? Bạn làm gì để khỏi sa vào vực thẳm của sự chết đời đời?

Sau khi ông Ê-li-hu nói về sự đau khổ của con người đang dần dần đem họ đến sự chết (câu 22), ông suy nghĩ đến một “kẻ truyền giải” (câu 23a), có nghĩa là một người trung gian hay người bảo trợ. Ông Ê-li-hu đang nghĩ về một Đấng Trung Bảo. Ông cho rằng nếu có một sứ giả thì qua sứ giả ấy, con người tội lỗi có thể tương giao trở lại với Đức Chúa Trời thánh khiết, sứ giả ấy có thể là một thiên sứ được chọn trong hàng ngàn thiên sứ giúp con người trở lại với Đức Chúa Trời. Theo ông Ê-li-hu, Đấng Trung Bảo ấy sẽ dạy bảo con người biết điều ngay thẳng, công chính của Đức Chúa Trời; đồng thời qua Đấng ấy, Đức Chúa Trời sẽ làm ơn và giải cứu con người khỏi sự chết (câu 23-24). Cụm từ “làm ơn” nói lên sự thương xót, yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài thương xót con người dù họ không xứng đáng được thương xót. Nếu không có tình yêu và sự thương xót của Chúa, toàn thể nhân loại đều phải chịu hình phạt vì tội lỗi của mình. Từ “giải cứu” nói lên thuộc tính toàn năng của Đức Chúa Trời vì chỉ có Ngài mới có quyền tha thứ tội lỗi cho con người, cứu chuộc con người khỏi chốn hư mất (câu 24). Ông Ê-li-hu nghĩ “vị thiên sứ trung bảo” này không những là Đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời với con người, mà còn là Đấng ban cho con người sự cứu chuộc khi Đức Chúa Trời làm ơn và cho phép.

Chính ông Gióp cũng cầu xin một đấng “trung gian” suốt cuộc tranh luận. Ông Gióp muốn một “trọng tài” để biện hộ cho ông trước mặt Đức Chúa Trời (16:19), hay biện minh cho ông ngay cả sau khi ông chết (19:25). Trong thời đại của ông Gióp, khái niệm “Đấng Trung Bảo” là khái niệm mơ hồ, không cụ thể, không chắc chắn, nên ông Ê-li-hu nghĩ rằng đó là một thiên sứ tuyển chọn trong vô vàn thiên sứ.

Ngày nay, nhân loại đã có Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Trung Bảo và cũng là Đấng cứu chuộc con người. Chính Chúa Giê xu là Đấng phó chính mình làm giá chuộc mọi người (I Ti-mô-thê 2:5-6a). Như điều ông Ê-li-hu mong ước, trong sự thương xót và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban Con Một của Ngài chết thay cho con người tội lỗi (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời đã ban sự cứu chuộc cho chúng ta để chúng ta thoát khỏi sự chết đời đời, nhưng nếu chúng ta không đón nhận, thì chúng ta phải “sa xuống vực thẳm” của sự chết đời đời.

Bạn đã làm theo điều ngay thẳng của Chúa và tiếp nhận Chúa Giê-xu để nhận được sự sống đời đời chưa?

Tạ ơn Chúa đã hy sinh, đền tội cho con. Xin Chúa Thánh Linh cho con làm theo điều ngay thẳng Chúa dạy. Xin Chúa giúp con truyền rao Phúc Âm của Chúa cho mọi người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top