Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2019


Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2019

Ê-xơ-tê 4:12-17
Quyết Định Can Đảm

“Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cung vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì chết” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã vâng theo lời nhắc nhở của ông Mạc-đô-chê như thế nào, và bà sẵn sàng trả giá ra sao? Bà nhờ ông Mạc-đô-chê làm gì để giúp bà? Nhờ đâu mà bà thay đổi quyết định của mình? Làm thế nào để bạn có thể mạnh dạn thực hiện điều Chúa giao phó?

Trước lời nhắc nhở của ông Mạc-đô-chê, Hoàng hậu Ê-xơ-tê nhận ra kế hoạch giải cứu của Đức Chúa Trời, mà trong đó bà được Ngài dùng với vai trò vô cùng quan trọng. Thế nên, bà vâng theo đề nghị của ông Mạc-đô-chê cầu xin Vua A-suê-ru thương xót và giải cứu dân tộc bà. Đây là một quyết định vô cùng can đảm đối với một người nữ chân yếu tay mềm như Hoàng hậu Ê-xơ-tê. Quyết định này có thể khép bà vào án tử hình nếu không được vua đưa cây phủ việt vàng ra. Nhưng vì dân tộc Giu-đa, vì tin rằng dân tộc của bà nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, nên bà đã mạnh mẽ nói “nếu tôi phải chết thì chết.” Bên cạnh tấm lòng quả cảm ấy, Hoàng hậu Ê-xơ-tê nhờ ông Mạc-đô-chê kêu gọi toàn dân Giu-đa kiêng ăn trong ba ngày đêm cho việc bà đi yết kiến vua. Bà biết rằng sau ba ngày nữa bà sẽ phải thực thi một nhiệm vụ liên quan đến sự sống còn của dân tộc mình. Thế nên, hơn bao giờ hết bà cần những lời cầu nguyện từ mọi người cho sứ mệnh cao cả phía trước.

Nhờ đâu bà Ê-xơ-tê thay đổi quyết định? Trước đó, bà chỉ nhìn thấy mình, nghĩ tới mình, và sự an nguy của mình nên bà không dám vào gặp vua. Nhưng giờ đây, ông Mạc-đô-chê giúp bà nhìn lên Đức Chúa Trời và nhìn thấy nhu cầu của dân tộc mình, bà thay đổi quyết định, đặt lợi ích của người khác hơn lợi ích của mình.

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều lần chúng ta phải đối diện giữa sự lựa chọn vì lợi ích của tập thể hay vì lợi ích của chính mình. Chúng ta phải tranh đấu rất nhiều để đưa ra quyết định trong những trường hợp ấy. Học theo gương bà Ê-xơ-tê, thay vì cứ lo cân đo đong đếm thiệt hơn về phần ai, thì hãy nhìn vấn đề ở phương diện tích cực hơn, đó là niềm vinh hạnh khi được Chúa chọn để thực hiện kế hoạch tốt đẹp của Ngài, và vui thỏa vì được mang điều tốt đẹp đến cho con dân Chúa. Thay vì sợ hãi và chối từ nhiệm vụ Chúa giao cho chúng ta, hãy kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện, cùng cộng tác với công việc chúng ta sẽ làm. Hãy bước qua nỗi sợ hãi của chính mình mà can đảm làm theo điều Chúa giao phó cho chúng ta.

Bạn có đang thoái thác công việc Chúa giao cho bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con sẵn sàng trở nên công cụ trong tay Chúa ngay khi Ngài cần con trong kế hoạch của Ngài. Xin cho con có một tấm lòng can đảm như Hoàng hậu Ê-xơ-tê, bất chấp mọi khó khăn, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành sứ mệnh Chúa giao.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top