Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2019


Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2019

Cô-lô-se 3:15-17
Mưu Cầu Hòa Bình

“Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Để duy trì sự hiệp một trong Hội Thánh, con dân Chúa cần theo đuổi điều gì? Tại sao? Làm thế nào để bạn theo đuổi điều này trong mối liên hệ giữa bạn với con cái Chúa trong Hội Thánh?

Trong câu 15, Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa hãy để sự bình an của Chúa cai trị tâm tư ý tưởng mình trong tinh thần biết ơn vì đã được Đức Chúa Trời tái sinh làm con trong gia đình của Ngài. Đây là sự bình an “mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể.” Đức Chúa Trời đặt con dân Chúa vào trong Hội Thánh là thân thể Chúa để hưởng sự bình an Ngài ban cho. Vì vậy, Cơ Đốc nhân không thể sống tách biệt khỏi cộng đồng, cũng không thể phục vụ một mình, mà phải sống hòa hợp với anh chị em cùng niềm tin. Để sống hòa hợp trong cộng đồng dân Chúa, chúng ta không những phải yêu thương nhau bằng tình yêu của Chúa, nhưng còn phải mưu cầu hòa bình, để sự bình an của Chúa cai trị đời sống chúng ta. Qua Chúa Giê-xu chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời để sống hòa thuận với người khác. Sự bình an của Chúa cai trị lời nói, việc làm, sẽ giúp chúng ta theo đuổi mối liên hệ yêu thương, hòa bình, và sẵn sàng hòa giải với anh chị em chúng ta.

Trong mối liên hệ anh chị em trong Chúa, chúng ta cần tự hỏi, “Lời này tôi nói, việc này tôi làm có đem lại hòa bình hay gây nên bất hòa trong Hội Thánh?” Nếu giúp tạo hòa bình, thì lời đó, việc đó đúng. Nếu gây chia rẽ, thì tốt hơn chúng ta không nên nói hay làm. Khi làm công việc Chúa trong Hội Thánh, con cái Chúa thường có những ý kiến chủ quan khác nhau, cho nên nếu chúng ta không để sự hòa bình của Chúa cai trị, chúng ta sẽ chia rẽ, xâu xé lẫn nhau.

Chúng ta phải nhớ sự bình an và liên hệ hiệp một trong Hội Thánh quan trọng hơn việc chúng ta dành phần thắng về mình trong những vấn đề tranh cãi. Dĩ nhiên, chúng ta không thỏa hiệp với những gì đi ngược lại với chân lý Phúc Âm, không dung thứ tội lỗi hay điều ác. Chúng ta gìn giữ sự hiệp một bằng cách nói lên sự thật trong tình yêu thương. Đừng để cho những thiệt hại nhỏ nhặt, những bất đồng về sở thích, hay quan điểm cá nhân phá hỏng mối liên hệ hiệp một trong thân Chúa. Thay vào đó, chúng ta để sự bình an của Chúa dẫn dắt mọi quyết định của chúng ta và mọi lời nói hay việc làm với anh chị em trong Hội Thánh.

Bạn thường phản ứng thế nào trước những ý kiến trái nghịch của một vài anh chị em trong Hội Thánh? Bạn có nỗ lực gì để duy trì sự bình an và hiệp một trong Hội Thánh bạn?

Lạy Chúa, Hội Thánh là thân Chúa, tất cả chúng con là chi thể của thân Ngài. Xin giúp con tìm kiếm sự hòa bình và duy trì sự hiệp một trong Hội Thánh bởi sự bình an của Ngài cai trị đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Giăng 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top