Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2019


Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2019

I Cô-rinh-tô 6:12-18
Tình Dục, Thân Thể, và Linh hồn

“Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Tín hữu tại Cô-rinh-tô đã đưa ra lý lẽ “Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn” để ngụy biện cho điều sai trật nào? Mục đích Chúa dựng nên thân thể là gì? Điều này nhắc gì cho nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân trong thế giới hiện đại?

Các tín hữu Cô-rinh-tô ngụy biện rằng nếu bụng được dựng nên vì thức ăn thì thân thể cũng được dựng nên để tận hưởng lạc thú tình dục thoải mái. Song từ “nhưng” trong câu 13 được Sứ đồ Phao-lô sử dụng để bày tỏ ý tương phản rằng về sự dâm dục không thể tương đồng với những vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như thế. Trên thiên đàng, Chúa sẽ hủy diệt bụng và thức ăn, vì ở đó không cần ăn hoặc uống, nhưng thân thể được dựng nên là vì Chúa và để phục vụ Chúa, Ngài sẽ khiến thân thể sống lại bởi quyền năng Ngài (câu 14). Như vậy, Đức Chúa Trời dựng nên thân thể không với mục đích dành cho sự dâm dục.

Những lập luận mang tính ngụy biện như trên đã trở thành động lực và bình phong để “một đôi người” (câu 11) trong vòng tín hữu Cô-rinh-tô tiếp tục dung dưỡng đời sống tội lỗi, đặc biệt là tội gian dâm. Biết được điều đó, Sứ đồ Phao-lô đã mạnh dạn, dứt khoát cảnh báo để họ biết mà tránh xa tội gian dâm, đừng tiếp tục sống sai mà phạm đến chính thân thể mình (câu 18).

Sống trong trào lưu được coi là hiện đại của xã hội, giai đoạn mà giá trị đạo đức nhân văn ngày càng bị xem nhẹ, nhưng lại đề cao lối sống phóng túng, tội lỗi về các phương diện, đặc biệt là tình dục, Cơ Đốc nhân cần phải hết sức thận trọng gìn giữ đời sống, bởi vì những cám dỗ về tình dục nhan nhản khắp mọi nơi, đủ mọi hình thức (nhạc, phim, trò chơi…), trên mọi phương tiện… Cũng có quan điểm sai lầm cho rằng thân thể không quan trọng bằng linh hồn, cho nên dẫn tới việc sử dụng thân thể tùy theo ý muốn mình, và chạy theo xu hướng tự do tình dục của thời đại. Bất kỳ ai trong chúng ta có đồng quan điểm sai trật với nhóm tín hữu phạm tội ở Hội Thánh Cô-rinh-tô khi xưa, là chúng ta đang mở những cánh cửa cho một đời sống không giữ lề lối đạo đức, phóng túng theo sự dâm dục được tự do hành động. Tình dục là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người trong hôn nhân. Song chúng ta cần ghi nhớ mục đích Đức Chúa Trời dựng nên thân thể là để phục vụ Chúa, và khi sống đúng mục đích ấy sẽ giúp chúng ta tránh xa những điều ô uế, và những tội trọng liên quan đến tình dục.

Bạn có bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng tình dục phóng túng của xã hội hiện đại không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con nhận biết quan điểm đúng đắn sẽ giúp con có hành vi đúng đắn, xin Chúa giúp con sống xứng đáng với địa vị cao quý mà Ngài đã dành cho con qua nếp sống tránh xa những cám dỗ về tình dục, gian dâm.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top