Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2019


Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2019

Giê-rê-mi 11:18-20
Tin Cậy – Phó Thác

“Lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí, tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù họ, vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Tiên tri Giê-rê-mi biết trước về những âm mưu nghịch cùng ông? Ông quyết định phản ứng ra sao trước sự hăm dọa của người A-na-tốt? Dựa trên nền tảng nào ông có quyết định như thế? Bạn phản ứng ra sao nếu ở trong tình cảnh giống Tiên tri Giê-rê-mi?

Tiên tri Giê-rê-mi hoàn toàn không biết nhóm người A-na-tốt đã âm mưu nghịch cùng ông. Điều họ mong muốn thực hiện là “…dứt khỏi đất người sống, hầu cho danh nó chẳng được nhớ đến nữa…” Song Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho Tiên tri Giê-rê-mi biết được những âm mưu cùng việc làm của nhóm người này.

Dù là người can đảm đến đâu nhưng khi biết được tin có nhóm người đang âm mưu để tiêu diệt chính mình, chắc rằng chúng ta khó có thể để tiếp tục bình tĩnh và xem mọi việc như không có gì. Thường thì có thể xảy ra hai phản ứng khi chúng ta hay được tin dữ này, hoặc là sẽ chạy trốn để được an toàn, hoặc sẽ đối mặt với kẻ thù nghịch. Tiên tri Giê-rê-mi đã lựa chọn cách thứ hai, nhưng không phải ông đối mặt với nhóm người đang có âm mưu làm điều ác này, nhưng là trình bày duyên cớ của ông lên Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài đối mặt với những người đang âm mưu nghịch thù với ông. Để làm được điều này, Tiên tri Giê-rê-mi đã bày tỏ niềm tin chắc chắn, rõ ràng của mình nơi Đức Chúa Trời, khi ông tuyên xưng Ngài là Đức Giê-hô-va Vạn Quân, có nghĩa là Vua của chiến trận, Đấng nắm giữ sự chiến thắng trong tay Ngài. Tiếp theo, ông tin tưởng Ngài là Quan Án Công Bình sẵn sàng thi hành, bảo vệ, bênh vực lẽ công bình cho những ai nương cậy nơi Ngài. Bên cạnh đó, ông còn ý thức sâu sắc Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Tri, đang dò xét trong lòng và trí của con người nói chung cũng như chính ông nói riêng. Với những điều tuyên xưng đó, ông không chần chờ trình bày với Đức Chúa Trời về nghịch cảnh ông đang đối diện để cầu xin sự cứu giúp từ Ngài, và trông chờ nhìn thấy “Ngài báo thù họ” (câu 20).

Trong cuộc sống, có thể chúng ta đã, đang hoặc sẽ đối diện với tình cảnh giống như Tiên tri Giê-rê-mi. Đó là khi bị vu oan, mạng sống bị ngăm dọa vì vâng theo Lời Đức Chúa Trời truyền dạy. Trong những trường hợp như vậy, nếu không có niềm tin vững chắc như Tiên tri Giê-rê-mi, dễ lắm chúng ta sẽ tự tìm cách bênh vực chính mình, chống trả lại, thay vì trao phó cho Đức Chúa Trời xét lẽ công bình và cứu giúp. Gương của Tiên tri Giê-rê-mi nhắc chúng ta cứ tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không chần chờ mà giao phó cho Chúa và cầu xin Ngài giải quyết.

Bạn có hết lòng tin cậy, phó thác cho Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân, là Đức Chúa Trời Toàn Tri, Công Bình! Xin cho con kinh nghiệm về Ngài nhiều hơn mỗi ngày để có thể vững vàng, trao phó mọi duyên cớ của con trong tay Ngài, tin cậy nơi sự đoán xét công bình của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top