Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2019


Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2019

Giăng 18:12-14
Nói Tiên Tri Mà Không Biết

“Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết” (Giăng 11:50-51).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc giải Chúa Giê-xu về dinh ông An-ne cho thấy những điểm sai trật nào? Câu nói mang tính tiên tri của Thầy Tế lễ Thượng phẩm Cai-phe được nhắc lại ở đây có ý nghĩa gì? Ngày nay, Chúa dùng con dân Ngài như thế nào để ứng nghiệm lời tiên tri đó?

Sau khi Sứ đồ Phi-e-rơ nạp gươm vào vỏ theo lệnh truyền của Chúa, đoàn quân binh đã nhào đến bắt Chúa Giê-xu trói lại và giải Ngài về dinh của ông An-ne, là nhạc gia của Thầy Tế lễ Thượng phẩm Cai-phe để ông xét hỏi. Đây quả là một phiên tòa bất hợp lệ, vì ông An-ne không còn là thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm, mà chỉ vì chức vụ này là suốt đời nên ông vẫn còn danh xưng thầy tế lễ thượng phẩm. Ngoài ra, xét xử vào ban đêm và không có nhân chứng là không đúng với luật pháp quy định.

Ở đây có nhắc đến lời nói trước đó của Thầy Tế lễ Thượng phẩm Cai-phe: “Thà một người chết vì dân thì ích hơn” (câu 14b). Đây là câu nói được Sứ đồ Giăng nhận định là nói tiên tri về Chúa Giê-xu sẽ chết thay cho dân, và sự chết của Ngài còn quy tụ con cái Chúa tan lạc khắp nơi, tức những Dân Ngoại, về một mối (Giăng 11:49-52). Khi nói câu này, ông Cai-phe nói theo quan niệm của ông rằng nếu giết Chúa Giê-xu thì người Do Thái sẽ được cứu khỏi người La Mã; còn nếu Chúa không chết thì người Do Thái sẽ bị người La Mã tiêu diệt. Nhưng vì ông là thầy tễ lễ thượng phẩm, được Đức Chúa Trời phán qua ông, nên Sứ đồ Giăng nói rằng ông đã nói tiên tri mà hoàn toàn không biết. Đức Chúa Trời dùng nhiều cách để mạc khải chương trình của Ngài cho con người. Hai cha con của ông An-ne đã tìm mọi cách để giết Chúa, đã họp bàn với Tòa Công Luận để mưu nghịch cùng Ngài, cấu kết với ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt để đưa quân binh đến bắt Chúa. Giờ đây họ đã có được Chúa Giê-xu trong tay. Nhưng họ không biết rằng, những lời của ông Cai-phe nói trước đó với Tòa Công Luận, thì nay sắp được ứng nghiệm và vẫn đang tiếp tục ứng nghiệm cho đến ngày Chúa trở lại: Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự để nhiều người được cứu.

Sau khi sống lại và thăng thiên, Chúa Giê-xu ban Chúa Thánh Linh và trao trọng trách cho chúng ta làm chứng về Ngài khắp đất để tiếp tục góp phần làm ứng nghiệm lời tiên tri đó (Công Vụ 1:8). Chúa Giê-xu đã vì dân mà chịu chết, vấn đề là Hội Thánh Chúa và mỗi chúng ta có vâng lời Chúa thực thi sứ mệnh trọng yếu Chúa truyền không.

Bạn có đang làm chứng về Chúa và góp phần với Hội Thánh làm chứng về Chúa không?

Lạy Chúa, tình yêu và sự hy sinh của Ngài với con thật quá lớn lao không chi sánh được. Con tạ ơn Chúa đã chết để cứu con, xin cho con nhờ quyền phép Chúa Thánh Linh, trung tín rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top