Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2019


Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2019

Ê-xơ-tê 4:10-14
Nhìn Thấy Kế Hoạch của Chúa

“Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mạc-đô-chê đáp lại Hoàng hậu Ê-xơ-tê thế nào? Cách ông trả lời thể hiện điều gì? Ông thấy Chúa là ai trong màn bi kịch mà dân tộc ông đang đối diện? Bạn được khích lệ gì khi đứng trước hoàn cảnh khó khăn?

Sau khi ông Mạc-đô-chê nghe lời giải thích về việc Hoàng hậu Ê-xơ-tê không có quyền chủ động đến yết kiến vua khi chưa có lệnh vì sẽ phạm tội chết, thì ông Mạc-đô-chê nhắc nhở Hoàng hậu Ê-xơ-tê ba điều quan trọng sau: Thứ nhất, dù bà Ê-xơ-tê đang sống trong cung điện nhưng điều đó vẫn không bảo đảm rằng bà sẽ được thoát khỏi sự giết hại. Bởi chiếu chỉ triều đình là tiêu diệt “hết thảy dân Giu-đa.” Thứ hai, nếu như bà Ê-xơ-tê cứ nín lặng trước sự nguy vong của dân tộc thì Đức Chúa Trời cũng có cách khác để giải cứu dân tộc Giu-đa. Thứ ba, việc bà Ê-xơ-tê được tước vị hoàng hậu không phải là ngẫu nhiên, mà là Chúa đặt để bà trong vị trí này đặng giải cứu người Giu-đa trong thời điểm này.

Chúng ta còn nhớ trong chương 2, có hai lần ông Mạc-đô-chê căn dặn bà Ê-xơ-tê đừng cho ai biết gốc gác của bà. Bởi ông sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc bà trở thành hoàng hậu. Điều này cho thấy, khi đó ông Mạc-đô-chê vẫn chưa nhìn thấy kế hoạch vĩ đại của Chúa dành trên dân tộc ông. Nhưng đến khi dân tộc Giu-đa đứng trước nguy cơ diệt vong, ông Mạc-đô-chê mới nhìn thấy kế hoạch giải cứu người Giu-đa mà chính Chúa đã sắp sẵn ngay từ đầu, trong đó ông và bà Ê-xơ-tê chính là công cụ của Chúa sử dụng. Hay nói cách khác, ông Mạc-đô-chê tin chắc rằng Chúa sẽ giải cứu dân tộc ông, và Hoàng hậu Ê-xơ-tê chính là người Chúa sắm sẵn để giải cứu dân tộc Giu-đa.

Đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, không phải ai cũng có đủ lý trí để thấy được kế hoạch của Chúa dành cho mình như ông Mạc-đô-chê. Chúng ta rất dễ để hoàn cảnh đánh lừa mình, tập trung vào hoàn cảnh, vào nan đề hơn là tập trung vào Chúa. Chúng ta cần có niềm tin như ông Mạc-đô-chê, tin rằng Chúa không bao giờ làm ngơ trước những khó khăn mà chúng ta đối diện. Chúa chắc chắn sẽ có phương cách của Ngài để giải cứu chúng ta, dù khi đó chúng ta không biết cụ thể là cách gì. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cứ tin nơi chương trình, kế hoạch của Chúa, và chờ đợi Ngài hành động theo cách của Ngài. Nên nhớ, đức tin nơi Chúa và sự vâng lời là điều thiết yếu của mỗi Cơ Đốc nhân trong hành trình theo Chúa.

Bạn có từng trải qua những khó khăn, và kinh nghiệm được kế hoạch tốt lành Chúa dành cho mình không?

Cảm tạ Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp trên cuộc đời con. Xin giúp con nhìn thấy con là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn của Ngài, nhằm giúp con không bị nhụt chí và đức tin không bị nao sờn trước những khó khăn trong cuộc sống.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top