Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2019


Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2019

I Cô-rinh-tô 6:9-11
Được Rửa Sạch

“Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men” (Khải Huyền 1:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết tình trạng trước khi tin Chúa của “một đôi người” trong vòng những tín hữu Cô-rinh-tô như thế nào? Tình trạng hiện tại của họ ra sao? Nhờ vào đâu mà họ nhận được sự rửa sạch này? Tình trạng của bạn hiện nay ra sao?

Không khác gì những người không công bình đã được Sứ đồ Phao-lô mô tả với những tội lỗi được liệt kê rõ ràng: tà dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, say sưa, chưởi rủa, cướp giật; có vài người trong vòng tín hữu Cô-rinh-tô trước khi trở nên Cơ Đốc nhân cũng đã rơi vào những tình trạng như thế. Và phần của họ trước kia là không hưởng được Nước Đức Chúa Trời. Song kể từ khi họ đón nhận ân sủng của Đấng Christ, qua việc “nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời” (câu 11), họ đã được rửa sạch những tội lỗi ô uế ngày trước, được ban tặng một địa vị mới, là thuộc viên của Nước Trời.

Kể từ khi những tín hữu tại Cô-rinh-tô khiêm nhường đón nhận ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ thì huyết vô tội của Ngài đã rửa sạch tất cả tội lỗi gian ác đó, ban cho người tin nhận Chúa một đời sống mới thanh sạch. Những tội lỗi cũ không còn cai trị hay vương vấn trong đời sống của họ nữa. Đây là những kết quả hoàn toàn không do nỗ lực của cá nhân. Giống như việc người Ê-thi-ô-bi không thể thay đổi màu da của dân tộc mình, con beo không thể tẩy những vằn trên thân của nó, thì con người cũng không thể tự giúp chính mình bỏ qua thói quen làm ác (Giê-rê-mi 13:23). Sứ đồ Phao-lô cho biết tội lỗi chúng ta được rửa sạch (thanh tẩy), chúng ta được biệt riêng ra để được sử dụng đặc biệt cho mục đích của Đức Chúa Trời (thánh hóa), và chúng ta được tuyên bố trắng án (được kể là người công chính); cả ba phương diện đó đều thuộc về công tác cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời.

Đời sống của tội nhân đã được rửa sạch tội có nghĩa là họ là những người được hưởng Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời đã rửa sạch tội lỗi xấu xa của những tín hữu Cô-rinh-tô ngày xưa thể nào, thì ngày nay Đấng yêu thương chúng ta vẫn còn thực hiện công tác ấy để cho những ai thực lòng ăn năn sẽ “nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời” mà được rửa sạch tội, được nên thánh, được xưng công bình, xứng đáng hưởng được Nước Đức Chúa Trời.

Đời sống bạn đã “nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời” để được rửa sạch hay chưa?

Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Chúa vì ân sủng Ngài dành cho con để con nhận được sự rửa sạch tội lỗi, được nên thánh, được xưng công bình trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Đọc KinhThánh trong ba năm: Lu-ca 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top