Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2019


Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2019

Giăng 18:1-9
Ai Bắt Ai?

“Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán: Chính Ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Giu-đa đem theo quân binh rất đông để bắt Chúa? Chúa phản ứng thế nào trước đoàn quân binh và ông Giu-đa? Vì sao những người bắt Chúa thối lui và té xuống đất? Có những nghịch lý nào trong câu chuyện này? Bài học này nhắc bạn điều gì?

Ông Giu-đa đem theo một lực lượng quân binh hùng hậu để bắt Chúa vì ông sợ Chúa chống lại hoặc trốn chạy, nhưng vừa đến nơi thì Chúa đã biết trước và bước ra đối diện với họ. Và lạ thay, khi Chúa khẳng định chính Ngài là người họ tìm thì tất cả đều lùi lại và té ngã xuống đất! Lần thứ hai Chúa hỏi họ tìm ai và Ngài khẳng định chính Ta đây, thì Ngài yêu cầu họ chỉ bắt Ngài mà để cho các môn đệ đi tự do. Sứ đồ Giăng cho biết việc làm của Chúa ứng nghiệm với lời Chúa Giê-xu đã phán trước đó, những người Cha đã giao cho Con sẽ không mất một ai (Giăng 17:12).

Thật là một nghịch lý khi những người mang khí giới đến chưa kịp tìm bắt Chúa thì Ngài lại hiên ngang bước ra đứng ngay trước mặt họ. Khi họ chưa kịp hỏi Chúa câu nào thì Ngài đã nghiêm trang hỏi họ trước. Khi họ chưa kịp điều động quân binh bao vây để bắt Chúa thì Ngài đã bảo họ hãy bắt Ngài. Khi họ lo sợ Chúa sẽ chạy trốn thì chính Chúa xác nhận “chính Ta đây.” “Chính Ta đây” nguyên văn là “TA LÀ,” đồng nghĩa với lời tự xưng của Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,” vì thế họ đã giật mình thối lui và té ngã xuống đất trước uy quyền của Đấng Quyền Năng. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người, Ngài sẵn sàng uống chén của Cha để chương trình cứu rỗi nhân loại được thực hiện. Ông Giu-đa và binh lính nghĩ rằng họ đến để tìm bắt “Giê-xu người Na-xa-rét” nhưng thực tế cho thấy họ có nguy cơ bị “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” bắt khi họ té ngã. Thật ra, họ chỉ thật sự bắt được Chúa khi Ngài cho phép.

Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt dẫn theo một lực lượng quân binh hùng hậu với khí giới trong tay để tìm bắt Chúa Giê-xu, nhưng ông không biết rằng chính ông đang bị ma quỷ nhập vào lòng và bắt lấy ông (Giăng 13:27). Chúa Giê-xu đã chọn ông làm sứ đồ để mong những lời dạy của Chúa thấm vào lòng ông giúp ông thay đổi, nhưng cuối cùng ông vẫn chọn con đường phản Chúa, đến nỗi Chúa đã nói về ông như sau: “Con Người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con Người! Thà nó chẳng sinh ra thì hơn!” (Ma-thi-ơ 26:24). Ngày nay, Chúa vẫn dùng nhiều cách để nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta khi chúng ta đi sai đường. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn lòng để Chúa và Lời Chúa bắt phục chúng ta hay chúng ta lại bức hại Chúa!

Bạn có sẵn lòng vâng theo tiếng Chúa không?

Lạy Chúa, trên bước đường theo Chúa, nhiều khi con sống sai mà không biết. Cầu xin Chúa cho con luôn gắn bó với Chúa và Lời Chúa để con được Chúa Thánh Linh soi sáng và thêm sức mà bước đi theo Chúa trọn đời.

Đọc KinhThánh trong ba năm: Lu-ca 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top