Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2019


Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2019

Gióp 31:16-23
Bày Tỏ Đức Tin Qua Việc Làm

“Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người góa bụa” (Ê-sai 1:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đã giúp đỡ những người nào? Ông đã làm gì để giúp họ? Bạn bày tỏ đức tin nơi Chúa qua những việc lành như thế nào?

Ông Gióp bày tỏ đức tin vững mạnh nơi Chúa qua những việc lành cụ thể. Ba đối tượng ông luôn giúp đỡ là người nghèo khó, trẻ mồ côi, và người góa bụa. Ông đã đáp ứng những nhu cầu của người nghèo (câu 16), ông chia sẻ quần áo cho người đói rách, chăn mền cho người thiếu thốn. Ông cho họ lông chiên để đắp ấm. Ông chia sẻ thức ăn cho người nghèo chứ không ăn một mình (câu 17). Đối với người góa bụa, ông không để họ phải khóc vì thiếu thốn (câu 16), ông đã nâng đỡ họ “từ khi lọt lòng mẹ.” Ông giúp họ như là bản năng yêu thương mà Chúa đã ban cho ông từ khi mới sinh ra. Đối với người mồ côi, ông luôn sống công chính với họ. Không vì giàu có, quyền thế nơi cửa thành mà ông áp bức, ức hiếp người mồ côi, yếu thế. Ông Gióp nói những việc làm lành của ông không với mục đích khoe khoang, nhưng ông tự bênh vực mình trước mặt các bạn và mong làm sáng tỏ trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu ông có đưa tay làm hại ai, ông xin Chúa chặt cánh tay đó lìa khỏi vai ông, ông sẵn sàng chịu Chúa sửa phạt nếu ông phạm tội cùng Ngài (câu 21-23).

Vừa khi Đức Chúa Trời đem người Ít-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, Đức Chúa Trời đã phán: “Các ngươi chớ ức hiếp một người góa bụa hay là một kẻ mồ côi nào,” và Chúa sẽ hình phạt những ai phạm những tội trên (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:22-24). Khi người Ít-ra-ên phạm tội, Chúa đã dùng Tiên tri Ê-sai phán với dân Chúa rằng Ngài chán ghét của lễ, gớm ghét các mùi hương của họ dâng lên, và Ngài cũng không nghe lời cầu nguyện rườm rà của họ vì lòng họ xa cách Chúa (Ê-sai 1:13-17). Chúa muốn dân Chúa đến thờ phượng Ngài với tấm lòng thật sự hướng về Chúa, lìa xa những việc ác, sống theo Lời Chúa: “Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người góa bụa” (Ê-sai 1:17).

Của lễ hài lòng Đức Chúa Trời là tấm lòng yêu Chúa của chúng ta đối với Ngài. Đời sống Cơ Đốc nhân không dừng ở những lễ nghi thờ phượng, những lời cầu nguyện, mà còn phải tích cực làm những việc lành. Ông Gióp đã bày tỏ những việc lành vì ông luôn kính sợ Chúa. Chúng ta được gọi là Cơ Đốc nhân, là người của Chúa, chúng ta đã đối xử với những người nghèo khó, yếu thế ra sao?

Bạn có sống bày tỏ những việc lành trong khi chờ đợi ngày Chúa trở lại không?

Tạ ơn Chúa đã chết để chuộc tội cho con. Xin Cha tha thứ cho con vì nhiều khi con chỉ quan tâm về hình thức lễ nghi, mà xao nhãng lòng yêu Chúa. Xin Chúa giúp con sống công chính, yêu thương đối với những người nghèo khó, yếu thế.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top