Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2018


Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2018

Lu-ca 1:39-55
Bài Ca của Cô Ma-ri

“Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (câu 46-47).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe những lời của bà Ê-li-sa-bét, cô Ma-ri có tâm trạng ra sao và cô đã làm gì? Hoàn cảnh của cô lúc này có điều gì lo lắng? Vì sao cô vui mừng? Khi gặp khó khăn, bạn làm gì để giữ được sự vui mừng?

Không lâu sau khi nghe lời Thiên sứ Gáp-ri-ên truyền, cô Ma-ri đã đi khoảng 100 dặm về phía Nam, từ Na-xa-rét đến vùng đồi núi xứ Giu-đê để thăm người chị họ là bà Ê-li-sa-bét, lúc đó đã mang thai được sáu tháng. Sau khi nghe lời chào mừng và lời chúc phước của bà Ê-li-sa-bét đang được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, thì cô Ma-ri đã bật lên lời ca ngợi Chúa vì những gì Ngài làm cho cô và cho người Ít-ra-ên. Bài ca ngợi của cô Ma-ri nhấn mạnh hai điều: Thứ nhất, một người có thân phận hèn mọn như bà lại được Đức Chúa Trời đoái đến và “làm việc lớn” cho mình; thứ hai, người Ít-ra-ên đã được Đức Chúa Trời tuyển chọn và yêu thương. Cô Ma-ri ca ngợi Chúa để bày tỏ sự vui mừng và lòng biết ơn của chính mình (câu 46-49), và của toàn dân Ít-ra-ên (câu 50-55) vì giờ đây lời hứa cứu rỗi của Chúa đã đến lúc được thực hiện.

Nếu ở trong hoàn cảnh lúc đó của cô Ma-ri, chúng ta có cảm thấy vui mừng không? Có lẽ là không, vì lúc đó cô sắp phải chịu nhiều thử thách. Một cô gái trẻ ở tuổi mới lớn, “chưa hề nhận biết người nam nào” (Lu-ca 1:34), chưa kết hôn, mà lại mang thai! Bao nhiêu nghi ngờ, hiểu lầm, và hình phạt có thể sẽ đổ lên cô. Cô còn có thể bị từ hôn, trường hợp xấu nhất là có thể bị bêu xấu, ném đá (Phục Truyền 22:23-24). Thế nhưng tâm trạng của cô gái trẻ Ma-ri lúc đó không phải là sợ hãi, lo lắng, buồn rầu, mà là vui mừng đến mức phải bật lên lời ca ngợi, cảm tạ Chúa. Khi phải đương đầu với khó khăn, cô không nhìn vào hoàn cảnh khó khăn riêng của mình nhưng cô đã ngước nhìn lên sự tốt lành của Đức Chúa Trời và chương trình tốt lành của Ngài. Chỉ khi có đức tin mạnh mẽ như vậy thì cô Ma-ri mới có thể vui mừng được trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách.

Mùa Giáng Sinh là mùa kỷ niệm “sự vui mừng lớn cho muôn dân” (Lu-ca 2:10). Tuy nhiên, có thể có những hoàn cảnh khiến một số con cái Chúa lo âu, mất bình an, thiếu vui mừng… Xin Chúa cho chúng ta đừng nhìn vào hoàn cảnh nhưng hãy ngước nhìn lên sự tốt lành của Đức Chúa Trời và chương trình tốt lành của Ngài cho toàn thể nhân loại trong đó có mình, để rồi chúng ta sẽ giống như cô Ma-ri mà “…hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va… và chúc tụng Danh Ngài… truyền ra sự cứu rỗi của Ngài” (Thi Thiên 96:1-2).

Bạn có đang đón nhận mùa Giáng Sinh năm nay với tất cả niềm vui trọn vẹn không?

Lạy Chúa, trong mùa Giáng Sinh này dù hoàn cảnh có ra sao, xin cho con cứ giữ được lòng vui mừng khi nhìn lên sự tốt lành của Đức Chúa Trời và chương trình tốt lành của Ngài cho cả nhân loại và cho chính con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top