Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2018


Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2018

Lu-ca 1:26-38
Những Việc Nhiệm Mầu trước Giáng Sinh

“Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai người nữ được nhắc đến ở đây có đời sống đức tin ra sao? Những việc nhiệm mầu rất lớn và khó nào đã xảy đến với họ? Bạn học được gì về quyền năng của Chúa? Qua đó, có hy vọng nào cho những khó khăn mà bạn đang đối diện?

Trong câu chuyện này, Trước giả Lu-ca nhắc đến hai người nữ và những điều tự họ không làm được và không có được. Người thứ nhất là cô Ma-ri, “một người nữ đồng trinh…, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép…” Cô được thiên sứ báo tin là “sẽ chịu thai và sinh một con trai đặt tên là Giê-xu, Ngài sẽ trị vì đời đời…” Khi nghe như vậy thì cô thưa rằng: “Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?” Khi đặt câu hỏi này, cô không hề nghi ngờ quyền năng của Chúa nhưng chỉ muốn biết những gì sẽ xảy ra cho mình. Thiên sứ đáp: “…quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi… Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Sau khi nghe những lời này, cô Ma-ri đã trả lời với tấm lòng vâng phục, sẵn sàng làm theo ý Chúa: “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!”

Người thứ hai là bà Ê-li-sa-bét, một người cao tuổi, hiếm muộn, nhưng giờ đây cũng đã mang thai được sáu tháng. Đây là việc nhiệm mầu Chúa đã thực hiện cho bà, một người “công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được” (Lu-ca 1:6). Việc nhiệm mầu mà Chúa thực hiện trên đời sống của bà giúp bà được dự phần trong chương trình cứu chuộc nhân loại của Ngài khi bà sinh ra và nuôi dạy một người con “là tiên tri của Đấng Rất Cao… đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài” (Lu-ca 1:76).

Hai việc Đức Chúa Trời thực hiện trên đời sống của hai người nữ này thật sự là việc nhiệm mầu lớn. Đây là những người kính sợ Chúa, tin cậy Ngài, sẵn sàng vâng theo ý muốn của Ngài dù hoàn cảnh ra sao, và họ đã được Chúa đại dụng trong chương trình của Ngài.

Câu chuyện Giáng Sinh của Chúa Giê-xu đã bắt đầu bằng những việc nhiệm mầu, và việc nhiệm mầu đó được bảo đảm bằng lời công bố “không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Trong chương trình của Chúa, những việc nhiệm mầu mà Ngài thực hiện trên đời sống của chúng ta sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta mãi mãi, làm cho chúng ta được dự phần trong sự phục vụ Chúa một cách mạnh mẽ, lạ lùng, bởi quyền năng của Ngài, theo cách của Ngài. Trong mùa Giáng Sinh năm nay, mỗi chúng ta hãy dâng lên Chúa những nan đề, những ước ao, những điều chưa thể thực hiện được… Hãy tiếp tục dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện và đặt lòng tin nơi Ngài.

Bạn có mong chờ những việc nhiệm mầu của Chúa trên đời sống mình trong mùa Giáng Sinh năm nay không?

Lạy Chúa, xin cho con đặt trọn niềm tin nơi quyền năng và tình yêu thương của Ngài để con cứ tiếp tục phục vụ Ngài mạnh mẽ hơn trong mùa Giáng Sinh này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top