Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2018


Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2018

Giăng 17:14-19
Nên Thánh Bởi Lời Chúa

“Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cầu nguyện cho môn đệ cần phải sống thế nào giữa thế gian? Nên thánh là gì? Tại sao luân lý không giúp Cơ Đốc nhân nên thánh? Làm thế nào để thực hành nếp sống thánh khiết mỗi ngày?

Cơ Đốc nhân không thuộc về thế gian nên bị thế gian ghen ghét. Tuy vậy, Chúa Giê-xu không dạy người theo Chúa phải lánh đời, xuất thế. Trong lời cầu nguyện cho môn đệ, Chúa không cầu xin Cha cất họ khỏi thế gian mà xin cho họ sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, và xin Cha giữ gìn họ khỏi điều gian ác. Tuy nhiên, nếu chỉ sống cuộc sống tránh khỏi điều ác mà thôi thì chẳng khác nào người lên chốn thâm sơn cùng cốc để tu hành, lánh đời tìm đạo. Cơ Đốc nhân cần nhớ điều ác xuất phát từ Sa-tan, nên con người không thể tự mình giữ mình khỏi điều ác được mà cần phải nhờ quyền năng của Chúa. Và Chúa Giê-xu cũng cầu nguyện cho môn đệ có nếp sống tích cực hơn giữa thế gian: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật.”

Trường học, đạo đức của thế gian luôn dạy con người cố gắng đừng làm điều ác, nhưng lẽ thật của Lời Chúa dạy Cơ Đốc nhân chẳng những nhờ Lời Chúa làm cho nên thánh để đừng làm điều ác, mà đồng thời cũng phải làm điều thiện cho mọi người bởi nếp sống nên thánh của mình nữa. Nên thánh là được biệt riêng ra cho một mục đích. Cơ Đốc nhân được Chúa cứu, phải bước vào một mối liên hệ mới với Chúa Giê-xu để thực hành nếp sống thánh khiết mỗi ngày. Nhờ Lời Cha là lẽ thật giúp người theo Chúa được nên thánh và thực hành nếp sống nên thánh. Chúa Giê-xu nhấn mạnh Lời Chúa là chân lý. Mọi sự dạy dỗ về đạo đức của con người chỉ là luân lý. Những luân lý là điều hay, điều tốt nhưng vì xuất phát từ con người nên có thể đúng, có thể sai, và luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Chỉ có Lời Chúa là chân lý bất biến, và có quyền năng thánh hóa người theo Ngài.

Con cái Chúa ai cũng muốn sống tốt, nhưng nhiều khi chúng ta lại thích tìm sự dạy dỗ trong luân lý, trong truyện hay ý đẹp, trong đạo đức con người… Trong khi chúng ta có Kinh Thánh trong tay, Lời Cha là chân lý tuyệt đối của Đức Chúa Trời mà chúng ta lại ít để tâm tìm kiếm chân lý trong Lời Chúa. Những bài học từ luân lý ai cũng khen hay, tăng thêm vốn hiểu biết về đạo đức, nhưng hoàn toàn không có quyền năng giúp chúng ta thực hành bài học luân lý để sống tốt. Chỉ có Lời Cha là lẽ thật có năng quyền biến đổi đời sống chúng ta, thánh hóa chúng ta để sống đắc thắng điều ác, và sống hữu ích giữa thế gian.

Bạn để tâm tìm kiếm chân lý hay thích tìm kiếm luân lý?

Lạy Chúa, xin cho con chuyên tâm tìm kiếm chân lý trong Lời Ngài mỗi ngày để con được quyền năng của Lời Chúa biến đổi và thánh hóa con. Xin giúp con có nếp sống đạo sáng Danh Chúa để có thể đem đạo vào đời hầu cho nhiều người biết Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top