Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2018


Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2018

Gióp 31:1-4, 9-12
Chớ Phạm Tội Tà Dâm

“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27-28).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp tránh xa tội tà dâm như thế nào? Người phạm tội tà dâm phải chịu hậu quả ra sao? Làm thế nào để tránh xa tội tà dâm?

Chương 31 là những lời cuối cùng của ông Gióp biện hộ cho mình vô tội trong những tai họa ông đang gánh chịu. Cụ thể trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là lời khẳng định ông không phạm tội tà dâm. Ông tin chắc rằng, Chúa thấy mọi hành động, suy nghĩ của ông. Chúa thấy đường lối ông và đếm các bước ông (câu 4). Vì kính sợ Chúa nên ông quyết tránh xa tội lỗi. Mắt ông không dám chăm nhìn người nữ đồng trinh (câu 1), không để lòng ông bị người nữ quyến dụ, cũng không hề rình rập vợ người nơi cửa nhà láng giềng (câu 9). Ông thưa với Chúa, ông biết tội tà dâm là “tội trọng gớm ghê” đáng bị quan tòa xử phạt (câu 11) nên quyết tâm xa lánh. Đồng thời ông cũng hiểu ham mê sắc dục khác nào ngọn lửa hung tàn đốt cháy như lửa địa ngục, thiêu rụi mọi của cải ông đến tận cùng nếu ông phạm tội (câu 12).

Trong Mười Điều Răn, Đức Chúa Trời dạy: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14). Chúa Giê-xu đã nâng cao điều răn này khi Ngài phán: “Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:28). Hành động phạm tội khởi đầu trong tư tưởng, nên Chúa Giê-xu đã ngăn ngừa ngay từ nguyên nhân phạm tội. Khi nhìn người khác phái với lòng ham muốn nhục dục thì rất dễ sinh ra hành động quấy rối tình dục, rồi tìm cách chiếm đoạt thân xác dẫn đến phạm tội tà dâm cùng người. Cho nên dù con người chưa có hành động phạm tội, nhưng khi tư tưởng phạm tội thì cũng bị quy kết là đã phạm tội. Ông Gióp thật khôn ngoan khi ông ngăn ngừa mình khỏi phạm tội tà dâm, ngoại tình bằng cách giữ lòng kính sợ Chúa, tự kỷ luật bản thân, và ngăn chặn tất cả nguyên nhân dẫn đến phạm tội.

Đức Chúa Trời là Đấng biết tư tưởng trong lòng người (Hê-bơ-rơ 4:12-13) nên dù phạm tội trong tư tưởng hay hành động, đều phải bị phán xét. Tà dâm, ngoại tình là trọng tội, đã đánh gục biết bao đầy tớ, con cái Chúa, dẫn đến hậu quả đớn đau trong cuộc đời này, và phải chịu hình phạt trong đời sau (Ê-phê-sô 5:3-7). Cầu xin Chúa giúp mỗi tôi con Chúa cẩn thận từ suy nghĩ, lời nói, và giúp chúng ta nhờ Chúa kiểm soát những ham muốn trong lòng. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta luôn làm chủ hành động nhằm tránh xa tội lỗi. Đừng ai trì hoãn—hãy đoạn tuyệt với tội tà dâm ngay.

Bạn có quyết tâm nhờ cậy Chúa tránh xa tội tà dâm từ suy nghĩ đến hành động chưa?

Lạy Chúa, con biết con yếu đuối và dễ phạm tội, nhất là tội tà dâm. Xin chớ để con bị cám dỗ, song cứu con ra khỏi điều ác. Xin Chúa thánh hóa tấm lòng con và làm cho tươi mới tâm linh con luôn mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top